ÜROLOJİ

Klinik Hakkında

Üroloji Kliniği

Üroloji Kliniğimiz, akademik ve tecrübeli kadrosuyla üroloji alanındaki sık ya da nadir görülebilen her türlü hastalığın ileri düzeyde teşhis ve tedavisine imkân sunmaktadır.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 Böbrek, mesane, prostat ve testis tümörleri, iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar rahatsızlıkları, böbrek, idrar kanalı ve mesane taşları, androlojik hastalıklar (erkek infertilitesi, erkek ve kadın cinsel sağlığı), kadın ürolojisi (idrar kaçırma, pelvik organ sarkmaları, interstisyel sistit), rekonstruktif üroloji ve çocuk ürolojisi hastalıkları tedavisi yapılmaktadır.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

 Kliniğimizde üroonkoloji, böbrek, mesane, prostat ve testis tümörlerinin tanı, tedavi ve takipleri en modern teknolojik yöntemlerle yapılmaktadır ve gerektiğinde Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile multidisipliner bir yaklaşımla onkoloji hastalarımızın tedavisi gerçekleştirilmektedir. Üroloji kliniği robotik cerrahinin en yaygın kullanıldığı branş olup, hastanemizde prostat kanserinin cerrahi tedavisi robotik yöntemle yapılmaktadır. İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde açık ve endoskopik (kapalı) tedaviler başarıyla uygulanmaktadır. Erişkin hastalarda kapalı taş ameliyatlarının tamamı (fleksible intrarenal cerrahi, perkütan nefrolitotomi) ve ses dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi başarı ile uygulanmaktadır. Androloji (Erkek İnfertilitesi, Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı) bölümünde erkek infertilitesine neden olan tüm düzeltilebilir nedenlerin (varikosel, hormonal bozukluklar, sperm kanalı tıkanıklıkları) tanı ve tedavisi konusunda hizmet verilmektedir. Kadın ürolojisi ile ilgili olarak idrar kaçırma, pelvik organ sarkmaları, interstisyel sistit gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet verilmektedir. Üroflowmetri ve ürodinami ünitesi; idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili hastalıklarda tanısal incelenme amacıyla hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Mesane ve idrar kanalı (üretra) askı cerrahisi ve mesaneye botoks uygulaması kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Rekonstrüksiyon gerektiren vakalar olan üretra darlığı, üretroplasti, rektoüretral fistül, vezikovajinal fistül onarımı, ortotopik neobladder (yapay mesane) ile penil cerrahi rekonstrüksiyonları başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Çoçuklarda görülebilen hipospadias (peygamber sünnetli doğum), inmemiş testis, işeme bozuklukları, gece idrar kaçırma, böbrek çıkış darlıkları ve mesaneden böbreklere idrar kaçışı (vezikoüretral reflü) ile ilgili çocuk ürolojisi hastalıkları hastanemizde tedavi edilebilmektedir.


Özellikli İşlemler:
Robotik cerrahi, tüm taş hastalıkları ve prostat cerrahisi, androlojik cerrahi, laparoskopik rekonstruktif ve kadın ürolojisi cerrahisi hizmetleri verilmektedir.

Bölüme Bağlı Üniteler: ESWL ünitesi, Ürodinami birimi, Sistoskopi ünitesi

Nasıl Muayene Olurum: İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon numarası aranarak MHRS randevusu alınabilmektedir.

Prosedürler: Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ardından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

Adres: Onkoloji Hastanesi-2. Kat Üroloji Birimi

14 Şubat 2024