GASTROENTEROLOJİ CERRAHİ

Klinik Hakkında

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ

           Klinik olarak ikisi doçent toplam yedi gastroenteroloji cerrahisi yandal uzmanı olarak hizmet vermekteyiz. Kliniğimizde gastrointestinal sistem benign ve malign hastalıkları üzerine operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca, eğitim kliniği statüsüne sahip olup Yandal Uzmanlık Eğitimi de vermekteyiz. 

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

         Kliniğimizde özofagus, mide, ince bağırsak, kolon, rektum, safra kesesi ve safra yolları, karaciğer, pankreas, karın duvarı ve karın zarı benign ve malign hastalıkların ameliyatları yapılmaktadır. Operasyonların büyük kısmı minimal invaziv yöntemle yani laparoskopik/kapalı şekilde yapılabilmektedir.

          Endoskopi ünitemizde üst sindirim sistemi (özofagus, mide, duodenum) ve alt sindirim sistemi (kolon, rektum) hastalıklarının tanı ve tedavisi anestezi eşliğinde yapılan gastroskopi ve kolonoskopi işlemleri ile yapılabilmektedir. Endoskopi ünitesinde perkütan endoskopik gastrostomi uygulaması, forceps ile polipektomi, snare ile polipektomi, endoskopik mukozal rezeksiyon ve endoskopik submukozal rezeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır.

          Kliniğimiz sindirim sistemi kompleks hastalıkları ve cerrahi sonrası komplikasyonları için ileri sevk merkezi konumundadır.

          Pazartesi günü gastroenteroloji kliniği ile beraber kompleks sindirim sistemi hastalığı olan vakaları tartıştığımız konseyimiz olmaktadır. Cuma günleri ise tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji kliniklerinin katılımı ile yaptığımız onkoloji konseyimiz olmaktadır.

 Klinik hangi hastalıklara bakar?

   * Özofagus, mide, ince bağırsak, kolon-rektum, apendiks, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak, karın duvarı ve karın zarı/periton kanserleri gibi onkolojik hastalıklarının cerrahisi;

   * Özofagus divertikülü, akalazyai, gastroözofageal reflü, hiyatal herni gibi özofagus benign hastalıklarının cerrahisi;

   * Mide divertikülü, mide benign tümörleri, obezite gibi mide benign hastalıklarının cerrahisi;

   * Kolon-rektumun divertiküler hastalığı, polipozis hastalıkları, rektosel, prolapsus gibi kolorektal benign hastalıklarının cerrahisi;

   * Pankreas psödokist, pankreas kistik lezyonları gibi pankreas benign hastalıklarının cerrahisi;

   * Safra kesesi taşları, safra yolu taşları, koledok kistleri gibi safra kesesi ve safra yolları benign hastalıklarının cerrahisi;

   * Anal fistül, anal fissür, hemoroid gibi proktolojik hastalıklarının cerrahisi;

 Özellikli İşlemler:

* Laparoskopik radikal total/subtotal gastrektomi, laparoskopik total/subtotal özofajektomi, laparoskopik total kolektomi+ileal poş anal anastomoz, laparoskopik distal/subtotal pankreatektomi, laparoskopik adrenalektomi, laparoskopik karaciğer kist hidatik cerrahisi, laparoskopik karaciğer hemanjiom enükeasyon, laparoskopik karaciğer segmentektomi,

* Laparoskopik akalazya/heller miyotomi, laparoskopik reflü cerrahisi, laparoskopik sleeve gastrektomi ve laparoskopik roux-y gastrik bypass

*  Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC)
*
  Pankreatikoduodenektomi/Whipple ameliyatı, majör karaciğer lobektomi/hepatektomi,

 Bölüme Bağlı Üniteler:

           Kliniğimiz Genel Hastane kulesi 4.kattında yer almakta olup 22 hasta yatağından oluşmaktadır. Aynı binanın -1 katında yer alan 3 gastroenteroloji cerrahisi poliklinik odası ile de poliklinik hizmeti vermekteyiz. Endoskopi ünitemiz ise hastanemiz onkoloji kulesinde yer alan endoskopi ünitesindedir.

 Adres:Etlik Şehir HastanesiGenel Hastane Kulesi-1. Kat Poliklinikler ve 4. Katta yataklı servisimiz bulunmaktadır. 
Dahili Numara:655584 / 655587

 


22 Şubat 2024