PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ - KADIN DOĞUM HASTANESİ

Klinik Hakkında

Perinatoloji kliniği
               
Perinatoloji  kliniğimiz anne ve bebek sağlığı ile ilgilenmektedir. Hamilelik sırasındaki risklere karşı gerekli önlemleri alarak doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini amaçlar.

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

                Perinatoloji erken gebelik servisinde 14 hafta altında gebeler takip edilmektedir. Kliniğinizde maternal-fetal yüksek riskli operasyonlar (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu gibi) yaygın olarak yapılmaktadır.Perinatoloji Kliniğinizde servikal serklaj, abdominal serklaj gibi erken doğumun önlenmesine yönelik operasyonlar elektif ve acil şartlarda yapılmaktadır. Perinatoloji gebe polikliniklerimizde gebe takip, muayene ve ultrasonografi (ikili tarama, üçlü tarama, diyabet taraması, tansiyon ve kilo takibi) sezaryen sonrası  ve vajinal doğum sonrası hasta izlemleri, takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır. Poliklinik katında bulunan müdahale odasına koryon villüs biyopsisi ve amniyosentez müdahalelerin yapıldığı bir oda bulunmaktadır. Perinatoloji yatan hasta servislerinde riskli gebelik yatan hasta takipleri yapılmaktadır.Doğum Süreci başlamış ya da yakın takibi gereken riskli gebelik hastaları poliklinikten, acil servisten veya yataklı servisten perinatoloji doğum salonuna yatırılmaktadır. Birimimizde 1 adet lazer cihazı olup, ikiz gebeliklerde fetoskopik lazer ablasyon ameliyatı ve lazer ablasyon ile terminasyon işlemleri yapılmaktadır.

 Klinik hangi hastalıklara bakar:

                Doğum süreci başlamış ya da yakın takibi gereken riskli gebelik hastaları poliklinikten, acil servisten veya yataklı servisten birimimize getirilmektedir ve birimimizde doğum salonuna (tdl(travay-doğum-lohusa)) yatırılmaktadır.TDL Odaları tek kişilik olup, doğum masasına dönüşebilen özel yatak, bebek kalp atışlarının takip edildiği non-stres test (nst) cihazı, bebeklerin ilk bakımı ve muayenelerinin yapıldığı ısıtıcılı bakım masası içeren odalar şeklindedir.Doğum Salonumuzda toplam 11 adet tdl odası bulunmaktadır. Doğumlarımıza ihtiyaca göre eşlik edebilecek yenidoğan hekimleri 7 gün 24 saat hizmet etmektedir.TDL Odasının yerleşim planı ve malzeme organizasyonu anne adayının travay takibi esnasında yürüyüş, pilates topu ile egzersiz, müzik dinletisi, duş alabilme gibi olanaklara ve gebenin kendini evinde gibi huzurlu ve rahat hissedeceği bir ortama sahiptir. Daima refakatçisi yanında kalabilir ve verilen eğitimler sonunda gebenin isteği doğrultusunda travayda destek sağlayabilir. Uygun gebeler  çorba, yoğurt, muhallebi veya hoşaftan oluşan travay diyeti ile beslenebilir. Anne adaylarına lavman, suni sancı, epizyotomi (doğum sırasında perine kesisi) ve sezaryen tıbbi gerekçe olmadığı sürece rutinde uygulanmaz.Doğum Sonrasında kız bebekler için pembe, erkek bebekler mavi kimlik bilekliği kullanılır. Anne adayı, doğumunu aynı odada gerçekleştirdikten sonra yine aynı odada ve yatağın hemen yanında bulunan radyan ısıtıcılı yatakta bebeğin doğum sonu ilk bakımları yapılır en az iki saat postpartum takibi yapılır, böylece hastanın sürekli yer değiştirmesi gerekmemektedir.Hastanemizde Uygun vakalarda doğumlarda göbek kordonu geç klempe edilmekte ve bebek doğar doğmaz ten tene temas sağlamak üzere annenin göğsüne verilmekte, anne ile hem ilk bağlarını kurmaları sağlanmakta hem de ilk emzirmeyi gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Vajinal doğum sonrası 24 saat, sezaryen doğum sonrası 48 saat anne ve bebekler aynı odada postpartum servisinde (6. kat a ve 9. kat c blok) takip edilmektedir. Postpartumservisinde bebek bakımı, anne sütü, emzirme ve aşılar başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilmektedir. Yapılmasında tıbbi olarak herhangi bir sakınca olmayan gebelerimize kadın doğum ve anestezi hekimlerinin bir arada gerçekleştirdiği epidural anesteziileağrısız doğum (epidural doğum) da uygulanmaktadır. 5. kat a blokta 11 odalı suda doğum için dizayn edilmiş suda doğum servisimiz bulunmaktadır.

                Hastanemiz -1. kat b blokta bulunan perinatoloji gebe polikliniklerimizde gebe takip, muayene ve ultrasonografi (ikili tarama, üçlü tarama, diyabet taraması, tansiyon ve kilo takibi) sezaryen sonrası  ve vajinal doğum sonrası hasta izlemleri, takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır. Her işlem aynı anda otomasyon sistemine de işlenmektedir.Poliklinik Katında bulunan müdahale odasına koryon villüs biyopsisi ve amniyosentez müdahalelerin yapıldığı bir oda bulunmaktadır. Her odasında son teknoloji ile donatılmış ultrasonografi cihazı ve lavabo bulunan 7 adet polikliniğimiz bulunmaktadır. Bu polikliniklerde hafta içi her gün 08:00-16:00 arası gebelerimize hizmet verilmektedir.Bebek Kalp atımlarının değerlendirildiği nst odası toplam 3 cihazla aynı koridorda hizmet vermektedir. Ayrıca tansiyon odasında gebelerin tansiyon-nabız ölçümleri yapılmaktadır. Birimimizde ayrıntılı ultrasonografik inceleme raporlaması radyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Maternal-fetal yüksek riskli ve ortak görüş gerektiren veya fetal anomali tespit edilen gebeler öncelikle günün görevli eğitim görevlisi ile beraber perinatoloji polikliniği konsey odasında bakılmakta, ardından seçilen vakalar 3. kat d blok konsey odasında tekrardan değerlendirilmektedir. Her gün öğlen 12:30-13:30 saatleri arasında 3. kat d blok konsey odasında toplanılmakta ve önce konsey yapılmakta, ardından maternal-fetal danışmanlık verilmektedir. Kordosentez, radyofrenkans ablasyon, lazer ablasyon, fetosid, fetal kan transfüzyonu, fetal şant gibi ileri düzey fetal girişimler 3. kat konsey odasında ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Birimimizce 24 saat kesintisiz perinatoloji konsültasyonu verilmektedir.  

                Hastanemiz 7. kat a ve c blokta bulunan perinatoloji yatan hasta servislerinde riskli gebelik yatan hasta takipleri yapılmaktadır. Yatan hastalarda öncelikle hasta kimliğinin doğrulanması işlemi gerçekleştirilir. Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla kliniğimize yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı bileklik takılır. Yatışı yapılan her hastaya tedavi süresince ilaçları, beslenmeleri, egzersizleri ve el hijyeni hakkında eğitimler verilir. Yataklı servis ve servis çalışanları tanıtılır. Hemşire çağrı sistemi hakkında bilgi verilir. Hasta her ihtiyaç duyduğunda eğitimler tekrarlanır. Hasta taburculuk eğitiminde ilaç kullanımı, beslenme, egzersiz ve pansuman eğitimi verilir.

Hekimler tarafından hasta viziti yapılır. Vizite servis sorumlu hemşiresi ve hastadan sorumlu hemşire de katılır. İlaç istemleri direkt otomasyon sistemi üzerinden yapılır. Farklı birimlere konsültasyonlar direkt otomasyon sistemi üzerinden yapılır.Birimimizde 7 gün 24 saat hekim bulunmaktadır. Hasta yatış-çıkış işlemleri, tedavileri ve koordinasyonu ilgili servis konsültan öğretim üyesinin bilgisi dahilinde günlük görevli uzman hekim ve asistan hekimler tarafından yapılır.

                Hastanemiz 7. kat b blokta bulunan perinatoloji erken gebelik servisinde 14 hafta altında gebeler takip edilmektedir. Yatan hastalarda öncelikle hasta kimliğinin doğrulanması işlemi gerçekleştirilir. Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla kliniğimize yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı bileklik takılır. Yatışı yapılan her hastaya tedavi süresince ilaçları, beslenmeleri, egzersizleri ve el hijyeni hakkında eğitimler verilir. Yataklı servis ve servis çalışanları tanıtılır. Hemşire çağrı sistemi hakkında bilgi verilir. Hasta her ihtiyaç duyduğunda eğitimler tekrarlanır. Hasta taburculuk eğitiminde ilaç kullanımı, beslenme, egzersiz ve pansuman eğitimi verilir.

               Perinatoloji kliniğinizde maternal-fetal yüksek riskli operasyonlar (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu gibi) yaygın olarak yapılmaktadır. Perinatoloji kliniğinizde servikal serklaj, abdominal serklaj gibi erken doğumun önlenmesine yönelik operasyonlar elektif ve acil şartlarda yapılmaktadır. Birimimizde 1 adet lazer cihazı olup, ikiz gebeliklerde fetoskpik lazer ablasyon ameliyatı ve lazer ablasyon ile terminasyon işlemleri yapılmaktadır.

 Özellikli işlemler:

                Epidural anestezi ile ağrısız doğum (epidural doğum),  suda doğum,  koryon villüs biyopsisi ve amniyosentez müdahalelerin, kordosentez, radyofrenkans ablasyon, lazer ablasyon, fetosid, fetal kan transfüzyonu, fetal şant  gibi ileri düzey fetal girişimler, maternal-fetal yüksek riskli operasyonlar (plasenta previa, plasenta akreata spektrumu gibi) ,ervikal serklaj, abdominal serklaj gibi erken doğumun önlenmesine yönelik operasyonlar elektif ve acil şartlarda yapılmaktadır. İkiz gebeliklerde fetoskopik lazer ablasyon ameliyatı ve lazer ablasyon ile terminasyon işlemleri yapılmaktadır.

 
Bölüme bağlı üniteler:

                Doğum salonu,  gebe poliklinikleri, diyetisyen, psikolog, yatan hasta servisleri, erken gebelik servisi, ameliyathane gibi ünitelerde birimimizle birlikte çalışmaktadır.

Nasıl muayene olurum:

         Perinatoloji kliniği tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olup, doğrudan randevu verilmemektedir. Öncelikle ilgili ana dal polikliniğinde (kadın hastalıkları ve doğum) muayene olmalısınız. Yapılan muayene ve tetkik işlemleri neticesinde hekimleri tarafından uygun görülen hastalar, "takip gerektiren hasta" ve “yeşil alan” olarak sisteme kaydedildiklerinde ileri uzmanlık polikliniklerine mhrs üzerinden doğrudan randevularını alabilirler.

 Prosedürler:

                Poliklinik muayenesi öncesi, mhrs randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrası muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.

 Adres ve dahili numara:

                Perinatoloji doğum salonu hastanemiz 3. kat b blokta yerleşmiş olan perinatoloji doğum salonumuzda tüm odalar TDL (travay-doğum-lohusa) odaları şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca aynı katta c blokta haftanın her günü ve her saati ameliyat olanağı sağlayan 2 adet tam donanımlı ameliyathane salonu mevcuttur.

                 Suda doğum servisi: 5. kat a blokta 11 odalı suda doğum için dizayn edilmiş suda doğum servisimiz bulunmaktadır.

                Perinatoloji gebe poliklinikleri hastanemiz -1. kat b blokta bulunan perinatoloji gebe polikliniklerimizde gebe takip, muayene ve ultrasonografi (ikili tarama, üçlü tarama, diyabet taraması, tansiyon ve kilo takibi) sezaryen sonrası  ve vajinal doğum sonrası hasta izlemleri, takipleri ve kontrolleri yapılmaktadır. Bu polikliniklerde hafta içi her gün 08:00-16:00 arası gebelerimize hizmet verilmektedir.

                Diyetisyen: -1. kat b2 blokta hem gebe hem de postpartum polikliniğe başvuran hastalarımıza hafta içi her gün 08:00-16:00 arası hizmet vermektedir.

                Psikolog: -1. kat a blokta bulunan psikologlarımız hem gebe hem de postpartum polikliniğe başvuran hastalarımıza hafta içi her gün 08:00-16:00 arası hizmet vermektedir.

                Perinatoloji yatan hasta servisleri hastanemiz 7. kat a ve c blokta bulunan perinatoloji yatan hasta servislerinde riskli gebelik yatan hasta takipleri yapılmaktadır.Perinatoloji erken gebelik servisi hastanemiz 7. kat b blokta bulunan perinatoloji erken gebelik servisinde 14 hafta altında gebeler takip edilmektedir. Dahili numara; 113071

02 Şubat 2024