ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, bebeğin anne karnındaki dönemden başlayan ve 18 yaşına kadar olan tüm kalp damar hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen birimdir. Çocuk kardiyolojisi, çocuk anestezisi, yenidoğan ünitesi ve tüm çocuk birimleri ile birlikte multidisipliner olarak çalışarak hastalıkların tanı ve tedavisi gerçekleştirilir. Çocuk kalp ve damar cerrahisinde tedavi edilen hastalıkların büyük bir kısmını konjenital (doğuştan) kalp hastalıkları oluşturur. Birimimizde, hastalıkların durum takibi, tetkikler ve işlemler gerçekleştirilir ve çocuk kardiyolojisi ile birlikte yapılan konseylerde her bir hasta etraflıca tartışılarak cerrahi tedavinin gerekliliğine ve zamanlamasına karar verilir. Cerrahi tedaviye karar verildikten sonra hasta operasyona hazırlanır ve tedavisi gerçekleştirilir.

Kliniğimizde iki eğitim görevlisi, üç uzman hekim olmak üzere yandal eğitimini tamamlamış beş cerrah görev yapmaktadır. Ameliyathanemizde, pediyatrik kalp cerrahisinde özelleşmiş anestezi uzmanları ve teknisyenleri, dokuz tane ameliyat hemşiresi, beş tane pediyatrik kalp cerrahisinde uzmanlaşmış perfüzyonist görev yapmaktadır. Ayrıca kliniğimize düzenli olarak yandal asistanı alınarak çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı yetiştirilmektedir.

 

Tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğimizde yenidoğan bebekten 18 yaşına kadar çocukların kalp damar hastalıkları ile ilgili tüm cerrahi tedavileri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca konjenital kalp hastalığı nedeni ile takip edilen 18 yaş üzeri hastaların da tedavisi kliniğimizce yapılmaktadır. 

 

Kliniğimizde tedavi edilen hastalıklar:

 Hipoplastik Sol Kalp Sendromu:


Hipoplastik sol kalp sendromunda kalbin sol tarafında bulunan yapılarda gelişme geriliği mevcut olur. Erken teşhis önemlidir, hastalığın tedavisi ise aşamalı olarak belirli aralıklarla cerrahi operasyonlar gerektirir.

  

Tek ventrikül Fizyolojisi:

Normal bir kalpte iki kulakçık ve iki karıncık mevcuttur. Akciğerlere kirli kanın iletimini sağ karıncık, vücuda temiz kanın iletimini sol karıncık yapar. Bu hasta grubunda ise, sağ ya da sol karıncık yeterince gelişmemiştir. Bu hastaların kilosuna ve büyüklüğüne göre basamaklı ve çok çeşitli operasyon prosedürleri uygulanır.

 

Mavi Bebek Hastalığı:

Mavi/mor bebek hastalığı olarak bilinen hastalıklar kirli kan ile temiz kanın çeşitli sebepler ile karışması sonucu ortaya çıkan siyanoz (kan oksijen seviyesinin düşüklüğü) durumudur. En sık görülen siyanotik kalp hastalıklarından biri Fallot Tetralojisidir. Ekokardiyografi ile tanısı konulan fallot tetralojisi tedavisi ise cerrahi operasyon gerektirir.

 

Ventriküler ve Atrioventriküler Septal Defekt:

Ventriküler septal defekt ve Atrioventriküler septal defekt görülen bebeklerde kalbin duvarları arasında delik vardır. Genellikle üfürüm ile fark edilen hastalığın kesin tanısı, ekokardiyografi ve gerek duyulursa anjiyografi ile konulur. Deliğin büyüklüğüne göre tedavi uygulanacağı için orta ve büyük kabul edilen delikler cerrahi operasyon gerektirir.

 

Trunkus Arteriozus:

Kalpten sadece tek bir büyük damar çıkması durumu trunkus arteriozus hastalığıdır. Hastalığın beraberinde ventriküler septal defekt de görülür. Bebeğin sağlığı için erken dönemde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklardan biridir.

 

Pulmoner ve Triküspit Atrezisi:

Pulmoner atrezi ve Triküspit atrezisi kalbin kapakçıklarında görülen problem sonucu oluşan hastalıklardır. İki hastalığın da çeşitli cerrahi yöntemler ile tedavisi mümkündür.

 

Aort Koarktasyonu:

Aort damarında görülen daralma aort koarktasyonu olarak adlandırılır. Aort koarktasyonu cerrahi ya da girişimsel yolla tedavisi gerçekleştirilebilen bir hastalıktır.

 

Patent Duktus Arteriyozus:

Anne karnındaki bebeklerin intrauterin dönemde gerekli kan karışımı duktus arteriyozus adı verilen bir kanal tarafından sağlanır. Patent Duktus Arteriyozus hastalığında akciğer damarı ile aort damarı arasında kan geçişi doğum sonrasında da devam eder. Cerrahi operasyon ile aradaki geçiş kapatılarak tedavisi gerçekleştirilebilir.

 

Özellikli işlemler:

 Çocuk Kalp ve Damar cerrahisi gerektiren tüm doğuştan kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO): 


Çocuk yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sepsis, ARDS gibi akciğer ve kalp yetmezliğine sebep olan durumlarda, kalp ve akciğerin görevini geçici süre devam ettirmek ve hastaya iyileşme fırsatı sunmak üzere kurulan sistemdir. Yoğun bakım uzmanları ile multidisipliner yaklaşımla bu sistem hastanemizde uygulanmaktadır.

 Bölüme bağlı üniteler:

 Kliniğimizin üç tane ameliyat odası, 16 tane yoğun bakım ünitesi yatağı, 16 tane servis yatağı mevcuttur. Aynı anda üç açık kalp ameliyatı uygulanabilmektedir.

Nasıl muayene olurum:

İnternet üzerinden veya 182 numaralı telefon numarası aranarak MHRS randevusu alınabilmektedir. Hastalarımızın öncelikle Çocuk Kardiyoloji polikliniğine başvurmaları; ameliyat için konsey kararı olanların ve cerrahiye yönlendirilenlerin Çocuk Kalp Cerrahisi polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.

Prosedürler:

Cerrahi kararı olan ve ameliyat için polikliniğimize yönlendirilen hastaların poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalar da dahil, bankolardan kayıt yaptırması gerekmektedir. Yatışı gereken hastalar ancak poliklinik muayenesi sonrası yönlendirilebilmektedir.

Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi T4 Çocuk Kule Zemin kat Çocuk Kalp Cerrahisi Polikliniği
DSC_5476.JPG

09 Şubat 2024