ÇOCUK ACİL KLİNİĞİ

Klinik Hakkında

Çocuk Acil Kliniği

Çocuk Acil Kliniğimiz akademik ve tecrübeli kadrosuyla yenidoğan döneminden 18 yaşın sonuna kadar olan ambulansla ve ayaktan başvuran tüm acil hastalara kesintisiz hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde çocuk hastaların tüm çok acil veacil durumlarının ilk değerlendirme ve müdahalesi ve ardından ihtiyacına göre tetkik ve tedavi planlaması yapılmaktadır. Kliniğimizde çocuk hastaların ‘çok acil’, ‘acil’ ve ‘acil olmayan’ durumlarının ilk değerlendirme ve müdahalesi, tetkik ve tedavi planlaması yapılmaktadır. Hastanın klinik durumuna göre takip ve tedavisi çocuk acil gözleminde, çocuk servislerinde veya yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Yenidoğan döneminden 18 yaşın sonuna kadar olan tüm çocukların acil durumları ilk değerlendirme ve yönetimine uygun olacak şekilde rehberlere dayalı olarak yapılmaktadır.

Klinik hangi hastalıklara bakar:

Kalp ve/veya solunumu duran, yetmezliği olan, yaşamı tehdit eden klinik durumlar ile potansiyel kötüleşme riski olan tüm yakınmalar ve çocuğun ve/veya ebeveynlerinin endişe duyduğu ve acil olduğunu düşündüğü semptom ve bulgular aciliyet durumu gözetilerek değerlendirilmekte ve tedavisi düzenlenmektedir.

Özellikli işlemler:

Çocuk Acil Kliniğimizde özellikli işlemler; tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu işlemlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için sağlık çalışanlarımızın bilgi, beceri ve deneyimi çok önemlidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarımız; acil girişimsel işlemleri ve girişimler esnasında dikkat edilmesi gereken noktaları, gelişebilecek komplikasyonları, uygulanacak bakımı ve çocuk ile aileye sağlanacak desteği bir bütün olarak ele almaktadır. Çocuk Acil Kliniğimizde yatak başı ultrasonografi, kritik hastanın acil resüsitasyonu ve ileri hava yolu uygulamaları gibi birçok özellikli işlem uygulanmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

Kliniğimiz girişinde triyaj alanı, resüsitasyon odası ve ‘çok acil’ hastaların değerlendirildiği kırmızı alan mevcuttur. Triyajdan sonra ‘acil’ hastaların değerlendirildiği sarı alan ve mesai dışında acil endişesiyle başvurup triyaj neticesinde ‘acil olmayan’ hastaların muayene edildiği yeşil alan poliklinikleri mevcuttur. Hastalardan kan, idrar, dışkı ve diğer vücut örneklerinin alındığı, ayaktan hastaların yaşamsal bulgularının kontrol edildiği ve elektrokardiyografi çekilen hemşire tetkik alanı, enjeksiyon odası ve acil aşılama odası sarı ve yeşil alanlarda bulunmaktadır. Kliniğimizde ayaktan izlenen hastalarda oksijen ve inhaler tedavilerin verildiğiinhaler alanı ve 18 ve 13 yataklı olmak üzere 2 adet gözlem ünitesi bulunmaktadır. Kliniğimizin hemen yanında ihtiyaç halinde acil grafi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme yapılan Çocuk Radyoloji Kliniği bulunmaktadır.

 Nasıl Muayene Olurum:

Çocuğunuzun ani başlayan veya giderek şiddeti artan bir yakınması olduğu veya acil olduğunu düşündüğünüz durumlarda Çocuk Acil Servise başvurabilirsiniz. Triyajda genel durumu ve yaşamsal bulguları değerlendirilen çocuğunuzun aciliyet durumuna göre ilgili poliklinik alanına kayıt yaptırıldıktan sonra muayenesi yapılmaktadır. Başvuruda ambulansla gelen ve/veya ‘kırımızı alan’ olarak tanımlanan hastalar hızla resüsitasyon odasında muayene edilip eş zamanlı müdahale ve tedavilerine başlanmaktadır.

Prosedürler:

Kliniğimiz girişinde hekim gözetiminde hemşire tarafından yapılan ve çocuğun genel durumu ve yaşamsal bulgularının ölçülüp kayıt altına alındığı triyaj ile çocuk acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi ve aciliyet düzeyine göre önceliklendirilmesi yapılarak, hastalar ilgili alana yönlendirilmektedir. Resüsitasyon (canlandırma) gerektiren ve yaşamı tehdit eden klinik durumların varlığında ‘çok acil’ hastalar girişteki kırmızı alana alınarak hızla müdahale edilmektedir. Yine potansiyel ve kısa sürede kötüleşme riski olan ‘acil’ hastalar ile ambulansla acil servise kabul edilen hastalar da kırmızı alanda yönetilmektedir. Triyaj önceliklendirmesinde kısa süre içerisinde muayene edilmesi gereken ‘yarı acil’ hastalar sarı alana ve çocuğun ve/veya ebeveynlerinin endişe duyduğu ve acil olduğunu düşündüğü ancak ilk triyaj değerlendirmesinde ‘acil olmayan’ hastalar yeşil alana kayıt sonrası yönlendirilmektedir. Mesai saatleri içerisinde ilk triyaj değerlendirmesinde ‘acil olmayan’ hastaların Genel Pediatri Polikliniğine tercihan randevu alarak başvurması muayene için kolaylık sağlayacaktır.

Adres ve Dahili Numara:

Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi arasında giriş katında yer almaktadır.

Tel: 0 312 797 00 00

08 Şubat 2024