GERİATRİ KLİNİĞİ

Klinik Hakkında


GERİATRİ (YAŞLI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)

GERİATRİ (YAŞLI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) Yaşlanma/Yaş alma son elli yılın en önemli nüfus değişimi olarak tanımlanmaktadır. Geriatri, 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşlanması ve mevcut sağlığının korunması, hastalığının tedavi edilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi üzerine odaklı, yaşlıların sorunlarının tek merkezde yeterli zaman ayrılarak çözülmesini hedefleyen bilim dalıdır. İç Hastalıkları uzmanlığından sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında yan dal eğitimi alınarak Geriatri uzmanı olunmaktadır. Yaşlılarımızın, genel sağlık problemleri ve tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, guatr gibi kronik hastalıklarının yanı sıra geriatrik sendromlar olarak adlandırılan yaşlıya özel, yaşla beraber sıklığı artan durumlar da değerlendirilir. Bunlar başlıca aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


• Demans (Bunama)
• Depresyon (Moral Bozukluğu)
• Malnütrisyon (Beslenme Bozukluğu)
• Sarkopeni (Kas Erimesi/Kas Zayıflığı)
• Düşme
• İnkontinans (İdrar Kaçırma)
• Polifarmasi (Çoklu veya Uygunsuz İlaç Kullanımı)
• Osteoporoz (Kemik Erimesi)
• İnsomnia (Uyku bozukluğu)
• Bası yarası 

Yaşlılarımızın mevcut sağlığını korumak amacıyla, hastaya sağlıklı yaşlanma konusunda önerilerde bulunularak, yıllık genel kontrol amaçlı tetkikler, kanser tarama ve erken tanısı, koruyucu hekimlik uygulamaları (aşılama gibi) da yapılmaktadır. Yaşlılarımız, hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, gerontolog içeren interdisipliner geriatri ekibi tarafından değerlendirilir. Yatış endikasyonu olan hastalar yatırılarak izlenir. Geriatri bölümünde yaşlı bireyin sağlığı bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp, yaşlının değerlendirilmesine yeterli zaman ayrılır. Geriatrinin amacı yaşlı bireylerin bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine ve yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı yaşamasına yardımcı olmaktır.

   

 

T6 (Onkoloji) Kulesi, C1 Kanat, Kat: -2

geriatri.jpg


 
 

19 Haziran 2023