KARDİYOLOJİ

Klinik Hakkında

Kardiyoloji Kliniği

Kardiyoloji Kliniğimiz, alanında deneyimli ve uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilmektedir. Kardiyologlarımız, yılların tecrübesi ve sürekli eğitimleri sayesinde kalp hastalıkları konusundaki en son gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu sayede size en iyi teşhis ve tedaviyi sunabilmekteyiz.

Kardiyoloji Kliniği ‘nde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 

·         Koroner Arter Hastalığı (KAH): Kalp kasına kan taşıyan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucunda ortaya çıkar. Anjiyografi ile teşhis edilir ve tedavisi ilaçlar, anjiyoplasti (damar genişletme işlemi) veya bypass cerrahisi gibi prosedürlerle yapılabilir.

 

·         Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Kan basıncının yüksek olmasıdır. Hipertansiyon, kalp hastalıklarının yanı sıra inme, böbrek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarına da yol açabilir. Tedavisi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla yapılır.

 

·         Kalp Yetmezliği: Kalp performansının azalmasıyla, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir sendromdur. Tedavide; ilaçlar, diyet ve egzersiz, cihaz kullanımı veya bazen kalp nakli gibi yöntemlerle yapılabilir.

 

·         Kalp Ritim Bozuklukları: Kalp atışlarının düzensiz olduğu durumları kapsar.Tedavi, ilaçlar, kardiyoversiyon (kalp ritmini düzeltme), ablasyon (dokunun hasar görmesini sağlama) veya kalıcı durumlarda kalp pili implantasyonu gibi yöntemlerle yapılabilir.

 

·         Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapaklarının daralması (stenoz) veya sızdırması (yetmezlik) gibi durumları içerir. Tedavi, ilaçlar, balon valvüloplasti (kapak genişletme işlemi), kapak onarımı veya kapak replasmanı gibi prosedürlerle yapılabilir.

 

·         Kalp Kası Hastalıkları: Kalp kasının zayıflaması, kalp kasının iltihaplanması (miyokardit) veya kalp kası dokusunda diğer bozukluklar. Tedavi, ilaçlar, kalp nakli veya diğer cerrahi müdahalelerle yapılabilir.

 

·         Konjenital Kalp Hastalıkları: Doğumdan önce veya doğum sırasında oluşan kalp yapısal bozukluklarıdır. Tedavi, bozukluğun tipine ve şiddetine bağlı olarak ilaçlar, cerrahi düzeltmeler veya kateter tabanlı prosedürlerle yapılabilir.

 

 

Tanısal İşlemler:

·         Elektrokardiyografi (EKG)

·         Transtorasik Ekokardiyografi (TTE)

·         Transösefageal Ekokardiyografi (TEE)

·         Transkranial Doppler Bubble Testi

·        Efor Testi (Eforlu EKG/Treadmill)

·         Ritim Holter

·         Eğik Masa Testi (Tilt Table Testi) 

·        Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi):

·         Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)

·         Kardiyak MR

·         Koroner Anjiyografi

·         İntravasküler Ultrasonografi (IVUS)

·         Fraksiyonel Akım Rezerv Ölçümü (FFR)

 

Özellikli İşlemler:

·         Perkütan Translüminal Anjiyoplasti (Balon/Stent)

·         Koroner arter (Kalp Damarları)

·        Bifurkasyon, kronik total oklüzyon ve ana koroner işlemleri

·        Karotis arter (Boyun damarı)

·        Üst ekstremite arterleri (Subklaviyan)

·        Renal arter (Böbrek damarları)

·        İliak, femoral, alt ekstremite damarları (Bacak damarları)

·         Kalp Kateterizasyonu

·         TAVI (Ameliyatsız Aort Kapak Değişimi)

·         Mitral Klip (Mandallama)

·         Balon Mitral Valvuloplasti

·         Pulmoner Balon Valvuloplasti

·         Septal Alkol Ablasyonu

·         ASD/ VSD/ PDA Kapatma

·         Koroner Arteriyovenöz Fistül Kapatma

·         Paravalvüler Kaçak Kapatma

·         Aritmiler için Ablasyon (RF/Cryo)

·         Cihaz İmplantasyonları (Kalp Pili, Şok Cihazı (ICD), Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT))

·         Lead Ekstraksiyonu (Çıkarılması)

·         Renal Denervasyon

·         EVAR/TEVAR (Aort Damarı Genişlemelerinin Ameliyatsız Tedavisi)

·         Sol Atriyal Apendiks Kapatma

 

Bölüme Bağlı Üniteler:

6 anjiyografi laboratuvarı, 2 elektrofizyoloji laboratuvarı, 1 pil laboratuvarı, 1 hibrit anjiyografi laboratuvarı, 2 yoğun bakım,2 ara yoğun bakım, 1 işlem öncesi servis, poliklinik ve yataklı servislerimizle hastalarımıza en üst düzey hizmeti vermekteyiz.

 

 

Nasıl Muayene Olurum:

Merkezi hekim randevu sistemi (MHRS, telefon ile 182’yi arayarak ulaşılmaktadır) üzerinden polikliniklerimize randevu alarak gelebilirsiniz.

 

Prosedürler:

Poliklinik muayenesi öncesi, MHRS randevusu alan hastalarda dahil bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir. Tüm hastaların muayene olacağı polikliniğe girmeden önce EKG çektirmesi gerekmektedir.

 

Adres ve Dahili Numara:

Adres: Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Zemin Kat Kardiyoloji Poliklinikleri

Dahili Numara: 0312 797 00 00

 

 

29 Mart 2024