GASTROENTEROLOJİ

Klinik Hakkında

Gastroenteroloji ve Hepatoloji

 Etlik Şehir Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü, sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış ekiplerin yer aldığı bir klinik olarak hizmet vermektedir. Pankreas, karaciğer, safra kesesi, özofagus (yemek borusu), mide, ince bağırsak ve kolon (kalın bağırsak) gibi sindirim sistemi organlarıyla ilgili geniş bir yelpazede uzmanlık sağlayarak hastalarına kapsamlı bir bakım sunmaktadır.

            Kliniğimiz, Genel Hastane (T1 Kulesi) 3. kat A, B ve C servislerinde yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Kliniğimiz 66 adet yatak kapasitesine sahip olup, tekli ve ikili odaları bulunmaktadır. Kliniğimiz hizmet kadrosunda 5'i Eğitim görevlisi, 5i uzman kadrosunda olmak üzere toplam 10 Gastroenteroloji yandal uzmanı görev almaktadır. Eğitim kliniği statüsü taşıyan kliniğimizde Gastroenteroloji yandal ihtisası verilmektedir. Hekimlerin dışında servislerde; 30 hemşire, 2 tıbbi sekreter, 1 veri giriş kontrol işletmeni çalışmakadır. Endoskopi ünitesinde 29, motilite laboratuvarımızda ise 2 hemşire görev almaktadır.

            Genel Hastane giriş katı olan -1. kattaki poliklinik ünitemizde, 6 genel gastroenteroloji, 1 Hepatoloji ve 1 İBH polikliniği ile günlük ortalama 400 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Ayrıca yine poliklinik ünitemiz içerisinde yer alan günübirlik infüzyon ünitemizde İBH hastalarının rutin infüzyon tedavileri verilmektedir. Klinik gereklilik halinde karaciğer biyopsileri ünitemizde uzman hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır.

            Kliniğimiz her gün genel hastane binasında endoskopi bölümünde yer alan; 10 Gastroskopi ve kolonoskopi, 2 ileri endoskopik işlemler odası, 2 EUS (Endosonografi) ve 3 ERCP birimi ile hizmet vermektedir. Günlük ortalama 80 gastroskopi, 40 kolonoskopi, 10 ERCP ve 5 EUS işlemi yapılmaktadır.

          Poliklinikte 1 adet, serviste 1 adet ve endoskopi ünitemiz içinde bulunan 1 adet ultrason (USG) sistemi ile uygun görülen hastalarımıza yandal uzmanlarımız tarafından gastrointestinal inceleme amacıyla USG yapılmaktadır.

            Alanında öncü uzmanlarımız ve deneyimli sağlık personelimiz, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla, en son teknoloji ve tedavi yöntemlerini kullanarak yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Hastalarımızın sağlığı ve iyiliği için sürekli olarak yenilikçi ve multidisipliner bir yaklaşımla çalışarak, hastalıkların erken teşhisi ve etkili tedavisi için en iyi uygulamaları sağlamaktayız.

            Ayrıca, hastalarımızın ve ailelerinin konforu ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Modern ve konforlu tesislerimiz, hasta odalarımızın rahatlığı ve hijyen standartlarımızla, hastalarımızın tedavi sürecini mümkün olan en rahat ve güvenli şekilde geçirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

            Etlik Şehir Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü olarak, her zaman hasta memnuniyetini ve sağlığını en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Hastalarımıza sağlıkta mükemmelliği sunma misyonumuzu sürdürerek, toplumumuza daha sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz.

Tanı ve Tedavi yapılan hastalıklar

  1) Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH):

Mideden yemek borusuna doğru asit reflüsüyle karakterize olan bir durumdur. Belirtileri arasında mide ekşimesi, göğüs ağrısı ve geğirme bulunur. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, endoskopik prosedürler ve cerrahi girişimler yer alır.

  2) Peptik Ülser Hastalığı:

Midenin veya oniki parmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan yaralardır. Aşırı asit salgısı, Helicobacter pylori (mide mikrobu) enfeksiyonu ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (çeşitli ağrı kesiciler) gibi çeşitli faktörler peptik ülserlere neden olabilir. Tedavi genellikle antibiyotikler, proton pompa inhibitörleri ve antiasit ilaçları içerir. Aktif kanayan olgularda endoskopi tedaviler önemli bir yer tutmaktadır.

3) Gastrointestinal Kanamalar:

Sindirim sisteminin herhangi bir yerinden kanama, ciddi bir sağlık sorunudur. Ülserler, tümörler, divertikülit ve özofagus varisleri gibi birçok durum kanamaya neden olabilir. Tedavi endoskopik girişimler, kanama durdurucu ilaçlar ve cerrahi müdahaleyi içerebilir.

4) Kronik Karaciğer Hastalıkları
   Alkol tüketimi, viral hepatit enfeksiyonları ve yağlı karaciğer hastalığı gibi faktörler karaciğer hastalıklarına yol açabilir. Tedavi seçenekleri arasında semptomların giderilmesine yönelik bazı ilaçlar, diyet değişiklikleri ve karaciğer nakli bulunabilir.
 5) Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları:

Safra taşları, safra kesesi iltihabı ve safra yolları tıkanıklığı gibi durumları içerir. Semptomlar arasında karın ağrısı, mide bulantısı ve sarılık yer alabilir. Tedavi safra kesesi ameliyatı ve ilaç tedavisi gibi seçenekleri içerebilir. Özellikle Safra yollarının hastalıklarında hem tanı hem de tedavi yönünden geniş bir uygulama alanına sahip ERCP işlemi uygulanabilir. ERCP işlemi kliniğimizde hem iyi huylu hem de kötü huylu safra yolu hastalıklarının tanı, küratif tedavi ve  destek tedavisi süreçlerinde uygulanmaktadır.
 6) Pankreatit:
  Pankreasın iltihaplanmasıyla karakterize olan bir durumdur. Akut veya kronik olabilir ve semptomlar arasında şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma bulunabilir. Tedavi hastalığın şiddetine ve tipine bağlı olarak değişir ve bazen hastanede yatış ve sıvı tedavisi gerektirebilir.

7) İrritabl Barsak Sendromu (IBS):
Bağırsak hareketlerinde bozukluklarla ilişkili kronik bir sindirim sistemi bozukluğudur. Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi semptomları vardır. Tedavi genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, diyet modifikasyonları ve stres yönetimi stratejilerini içerir.

 8) Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit (İnflamatuar Barsak Hastalıkları - İBH):

İBH, bağırsakların iltihaplanmasıyla oluşan ve karın ağrısı, ishal, kanlı  ishal gibi şikayetlere yol açan kronik bir hastalıktır. Crohn hastalığı bağırsakların herhangi bir bölgesini etkileyebilirken, ülseratif kolit ise genellikle sadece kalın bağırsakları etkiler. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, immünosüpresif tedaviler ve cerrahi bulunabilir.

 9) Sindirim Sistemi Kanserleri
  Sindirim sistemi kanserleri özelleşmiş bir ekip tarafından tanı koyulması gereken önemli bir hastalık grubudur. Gastroenteroloji ekibimiz bu kanserleri erken evrelerde yakalamayı hedefleyerek kimi zaman endoskopik tedavi edici yaklaşımlar (ESD, EMR) uygulamaktadır. İlerlemiş hastalıklarda ise yine bazı endoskopik girişimler ile (ERCP, stent, dilatasyon vb) destek tedavisi sağlanabilmektedir.

    Mide Kanseri:

Midenin iç yüzeyinden köken alan kanser türüdür. Semptomlar arasında hazımsızlık, mide ağrısı, kilo kaybı ve kanlı kusma bulunabilir. Tedavi seçenekleri arasında erken evrelerde ESD ile endoskopik tedavi, cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi bulunabilir.

    Kolon ve Rektum Kanseri (Kolorektal Kanser):

Kalın bağırsağın veya rektumun iç yüzeyinden kaynaklanan kanser türüdür. Semptomlar arasında kanlı dışkılama, kabızlık veya ishal, karın ağrısı ve kilo kaybı bulunabilir. Erken tanı ve düzenli tarama önemlidir. Tedavi erken evrelerde ESD ile endoskopik tedavi, cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapiyi içerebilir.
    Karaciğer Kanseri (Hepatoselüler karsinom):

Karaciğer hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türüdür. Genellikle ileri evrelerde belirtiler gösterir ve karın ağrısı, kilo kaybı, sarılık ve karında şişme gibi semptomlar görülebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve karaciğer nakli bulunabilir.
    Pankreas Kanseri:

Pankreas hücrelerinde anormal büyüme ve çoğalma sonucu gelişen bir kanser türüdür. Genellikle erken evrelerde belirtiler yoktur, ancak ilerleyen evrelerde sarılık, karın ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomlar görülebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi bulunabilir.

    Safra Yolları Kanseri:

Safra kesesi veya safra kanallarında oluşan kanser türüdür. Semptomlar arasında sarılık, karın ağrısı, kilo kaybı ve iştah kaybı bulunabilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve endoskopik stent yerleştirme bulunabilir.

Bu hastalıkların ve burada bahsedilmeyen nadir görülen tüm gastroenterolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış ekibimiz, hastalarımıza en etkili ve kişiselleştirilmiş bakımı sunmak için en son teknoloji ve tedavi yöntemlerini kullanmaktadır.

Klinik Birimler

1.     Gastroenteroloji poliklinikleri

Sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış polikliniklerdir. Burada, sindirim sistemiyle ilgili sorunları olan hastalar muayene edilir ve tedavi planları oluşturulur.

 2.     Hepatoloji

Karaciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenen birimdir. Kronik karaciğer hastalıkları, siroz, hepatit gibi durumların yönetimi ve tedavisi burada gerçekleştirilir.

3.     İBH (İnflamatuar barsak hastalıkları)

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi inflamatuar barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Bu birimde, hastaların takibi, ilaç tedavisi ve cerrahi gereksinimlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınır. Ayrıca günübirlik infüzyon tedavilerinin planlaması ve takibi yapılır.

4.     Motilite laboratuvarı

Sindirim sistemi kas hareketlerinin incelendiği bir laboratuvardır. Özellikle sindirim sistemi motilitesiyle ilgili sorunları olan hastaların değerlendirilmesi ve tanısı burada yapılır.

5.     Endoskopi Ünitesi

Endoskopik muayenelerin ve girişimsel işlemlerin gerçekleştirildiği birimdir. Üst ve alt gastrointestinal sistem endoskopileri gibi prosedürler burada uygulanır.

6.     EUS/ERCP Ünitesi

Endoskopik ultrasonografi (EUS) ve endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) gibi ileri endoskopik prosedürlerin yapıldığı birimdir. Özellikle safra yolu ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.

7.     EMR/ESD ileri endoskopik işlemler ünitesi

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) ve endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) gibi ileri endoskopik işlemlerin yapıldığı birimdir. Bu işlemler, erken evre gastrointestinal tümörlerin tedavisinde kullanılır.

 8.     Gastroenteroloji Ultrasonografi

Sindirim sistemi organlarının ultrasonografi görüntülerinin elde edildiği birimdir. Karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organların yapısal ve fonksiyonel değerlendirmesi burada yapılır.

Endoskopik İşlemler

Endoskopik işlemler, sindirim sistemi organlarının iç yüzeylerine endoskop adı verilen esnek bir tüp yardımıyla bakılmasını ve çeşitli tedavi prosedürlerinin gerçekleştirilmesini içerir. Bu işlemler, sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Endoskopik işlemler, gastroenteroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve hastaların sağlığına yönelik doğru tanıların konulmasını ve etkili tedavi planlarının oluşturulmasını sağlar.

1. Üst GİS Endoskopi / Özofagogastroduodenoskopi (ÖGD)

Üst gastrointestinal sistem endoskopisi (özofagogastroduodenoskopi); ağızdan başlayarak, yemek borusu, mide ve ince bağırsağın ilk kısmının (oniki parmak bağırsağı veya duodenum) iç yüzeylerinin; gastroskop olarak adlandırılan esnek, bükülebilir, ucunda minik bir kamera olan teknolojik bir cihaz ile ekrandan izlenerek incelenmesidir. En kısa ve basit tanımlaması; ağızdan girilerek yemek borusu, mide ve mideden sonraki oniki parmak bağırsağının kameralı bir hortum ile incelenmesi”dir.

Bu işlemde iltihabi değişiklikler, ülser, tümör, polip ve diğer patolojik durumların tanısı konabilmektedir. İşlem esnasında tanı amaçlı küçük örnekler (biyopsi) alınabilmekte, polipler çıkarılabilmekte, kanayan lezyonlara müdahale edilebilmekte ve darlıkların genişletilme işlemi (balon, buji ile dilatasyon, stent konulması) yapılabilmektedir. Kliniğimizde yapılan üst GİS endoskopi işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

·         Özofagus, mide ve duodenum taraması, lezyonların takibi
·         Barrett özofagus tanı, takip ve endoskopik tedavisi
·         Gastrik poliplerin taraması ve tedavisi
·         Üst GİS kanamalarının tanısı tedavisi
·         Özofagus Varis bant ligasyonu
·         Özofagus ve pilor darlıklarının tedavisi
·         Özofagus fistül tedavisi
·         GİS Stent uygulamaları
·         Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) tüpü yerleştirme
·         Obezite Mide balonu uygulamaları
·         Antireflü tedavileri ARMA ve ARMS

2. Kolonoskopi

Alt gastrointestinal sistem endoskopisi (kolonoskopi); makat girişinden başlayarak, kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmının (yani terminal ileumun) iç yüzeyinin; kolonoskop olarak adlandırılan esnek, bükülebilir, ucunda minik bir kamera olan teknolojik bir cihaz ile ekrandan izlenerek incelenmesidir. En kısa ve basit tanımlaması; makat bölgesinden girilerek kalın bağırsağın ve ince bağırsağın son kısmının kameralı bir hortum ile incelenmesi”dir.

Bu işlemde iltihabi değişiklikler, ülser, tümör, polip ve diğer patolojik durumların tanısı konabilmektedir. İşlem esnasında tanı amaçlı küçük örnekler (biyopsi) alınabilmekte, polipler çıkarılabilmekte, kanayan lezyonlara müdahale edilebilmekte ve darlıkların genişletilme işlemi (balon, buji ile dilatasyon, stent konulması) yapılabilmektedir. Kliniğimizde yapılan kolonoskopi işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

·         Kalın barsak tarama kolonoskopik işlemleri
·         Kolon polipleri (Büyük poliplerin endoskopik rezeksiyonu)
·         Kolon darlıklarının endoskopik tedavisi (Balon dilatasyon)
·         İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH) tanı, takip ve tedavisi
·         Crohn hastalığına bağlı darlıkların endoskopik tedavisi
·         Kolonik stent uygulamaları

3. İleri (Advanced) Endoskopik İşlemler

İleri (Advanced) Endoskopik İşlemler, geleneksel endoskopik işlemlerin ötesine geçen ve daha karmaşık durumların tedavisine odaklanan bir daldır. Bu işlemler genellikle özel ekipman ve uzmanlık gerektirir ve çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İleri endoskopik işlemler, hastaların sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar ve geleneksel cerrahi müdahalelere alternatif veya tamamlayıcı bir seçenek olabilirler.

Bu işlemler arasında, tıkanıklıkları açmak veya desteklemek için stent uygulamaları, darlık bölgelerinin endoskopik olarak tedavisi, balon dilatasyonu, striktürotomi, kaçakların veya fistüllerin kapatılması, kistlerin boşaltılması veya nekrotik dokunun çıkarılması ve temizlenmesi gibi prosedürler bulunur. Ayrıca, reflü hastalığının tedavisi için mide ve yemek borusu arasındaki kas kapağının güçlendirilmesini veya değiştirilmesini içeren antireflü tedavileri de bu kapsamda yer alır. Kliniğimizde yapılan ileri endoskopi işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

·         GİS Stent uygulamaları
·         GİS darlıklarının endoskopik tedavisi
·         Endoskopik balon dilatasyonu (EBD)
·         Endoskopik striktürotomi

4. ERCP

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) işlemi sırasında duodenoskop olarak adlandırılan esnek, bükülebilir, ucunda minik bir kamera olan teknolojik bir cihaz ile ağızdan girilerek önce mideye, oradan da on iki parmak bağırsağına ulaşılır. Bu aşamada safra ve pankreas kanalı denilen kanalların on iki parmak bağırsağına açıldığı kanal ağzı (ampulla) tespit edilir. Bu kanal ağzından plastik bir tüp yardımı ile girilir ve kontrast madde (canlı grafiler sırasında görüntüleme yapılmasını sağlayan ilaç) enjekte edilerek radyolojik resimler elde edilir. En kısa ve basit tanımlaması; ağızdan girilerek kameralı bir hortum ile ilerlenmesi ve oniki parmak bağırsağına ulaşıldıktan sonra safra kanallarının ilaçlı film altında incelenmesi ve gerekli durumlarda çeşitli enstrümanlar aracılığı ile tedaviler uygulanmasını sağlayan ileri düzey bir işlem”dir.

Bu işlemde tüm bu zahmetli süreçlerin sonunda safra kanalındaki taşlar, cerrahi işlemlerden sonra oluşan safra kaçakları, pankreas ve safra yolu ile ilişkili tümörler gibi çeşitli hastalıklar için tanısal değerlendirme yapılabilmektedir. Tanı amaçlı küçük örnekler (biyopsi) ve sürüntü örnekleri alınabilmektedir. ERCP işlemi sadece tanı amaçlı değil aynı zamanda tedavi edici olarak da yapılabilir. Kliniğimizde aşağıdaki hasta gruplarına yönelik olarak ERCP işlemi yapılmaktadır:

·         Safra kanal taşlar
·         Safra kanal darlıkları
·         Biliyer yaralanmalar ve sızıntıları
·         Kolanjiyokarsinom
·         Safra kanal kistleri
·         Primer sklerozan kolanjit (PSC)
·         Bakteriyel ve paraziter kolanjit
·         Pankreas kanseri
·         Pankreas kanal darlıkları ve taşları
·         Stent değişim
·         Pankreas ve safra yollarına migre olmuş stentlerinin çıkarılması

5. EUS

Üst Gastrointestinal Sistem Endosonografisi (Endoskopik Ultrasonografi, EUS); sindirim sistemi yoluyla ultrasonografi yapmak demektir. Ucu ışıklı ve kameralı, esnek ve bükülebilir, gastroskop olarak adlandırılan cihaza ultrasonografi yapacak parça eklendikten sonra ağızdan girilerek on iki parmak bağırsağına kadar ilerletilerek işlem gerçekleştirilir. Böylece yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağının duvarından kaynaklanan hastalıklar, yemek borusuna yakın komşu olan göğüs boşluğundaki organlar ile sindirim sistemine komşu önemli organlar olan pankreas, safra kesesi, ana safra kanalı, lenf bezleri ve yakın ilişkili olan damarların daha ayrıntılı incelenmesi sağlanmış olur. En kısa ve basit tanımlaması; ağızdan girilerek üst sindirim sistemdeki organların ve onların komşuluğundaki bazı diğer karın içi organların kameralı ve ilaveten ultrasonografi cihazı içeren bir hortum ile incelenmesi”dir.

Ultrason ses dalgaları kılavuzluğunda gastrointestinal sistem duvar ve komşuluğundaki lezyonların teşhis, evreleme ve örneklenmesi yapılabilmektedir. Lüzum halinde tedavi edici girişimler (stent yerleştirilmesi, kist boşaltılması, enjeksiyon tedavileri) yapılabilmektedir.  Kliniğimizde aşağıdaki hasta gruplarına yönelik olarak EUS işlemi yapılmaktadır:

·         Subepitelyal lezyonların değerlendirilmesi (SEL)
·         Pankreasın değerlendirilmesi (kist, kanser vb.)
·         Safra yollarının değerlendirilmesi (taş, kitle)
·         EUS eşliğinde submukozal lezyondan ince iğne aspirasyonu (FNA)
·         EUS eşliğinde Pankreatik kist/kitle/kanserden ince iğne aspirasyonu/biyopsisi (FNA/FNB)
·         EUS eşliğinde kistogastrostomi / kistoduodenostomi

6. ESD / EMR (Endoskopik Submukozal Diseksiyon/Rezeksiyon)

Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD): Bu prosedür, mide veya bağırsak gibi organların iç yüzeyindeki derin lezyonların çıkarılması için kullanılan bir endoskopik cerrahi tekniğidir. ESD'de, lezyon submukozal tabaka olarak adlandırılan dokunun altından dikkatlice çıkarılır, böylece erken evredeki kanserli veya prekanseröz lezyonların tamamen temizlenmesi mümkün olur. İleri evre hastalar için uygulanamaz.

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR):EMR, mide, bağırsak veya diğer gastrointestinal organlardaki yüzeyel lezyonların çıkarılması için kullanılan bir endoskopik prosedürdür. Bu teknikte, lezyonun hemen altındaki mukozal tabaka bir dikiş veya özel bir cihazla kaldırılır. EMR, genellikle erken evre kanserlerin veya prekanseröz lezyonların tedavisinde kullanılır.

Kliniğimizde aşağıdaki bölgeler için ESD ve EMR işlemleri yapılmaktadır:
·         Özofagus
·         Gastrik
·         Kolonik
·         Rektal lezyonlar

7. Double Balon ( Çift Balon) Enteroskopi
Çift Balon Enteroskopi, ince bağırsakları detaylı bir şekilde görmek ve muayene etmek için kullanılan bir endoskopik yöntemdir. Bu yöntemde, özel bir endoskopik cihaz kullanılır. İnce bağırsağın içine ilerletilen bu cihaz üzerinde iki balon taşır. Bu balonlar, endoskopun ilerlemesini ve bağırsak duvarının düzgün bir şekilde açılmasını sağlar. Çift Balon Enteroskopi, ince bağırsakta bulunan hastalıkların tanısında ve tedavisinde kullanılır. Bu yöntem, özellikle kanama, tümörler, iltihabi bağırsak hastalığı gibi durumların değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.
·         İnce barsak lezyonlarının değerlendirilmesi
·         İnce barsak kanamalarının tedavisi

8. Motilite Laboratuvarı
  Sindirim sistemi kas hareketlerinin ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir laboratuvar hizmetidir. Bu laboratuvar, sindirim sistemi motilitesi ile ilgili çeşitli hastalıkların tanısında ve takibinde önemli bir rol oynamaktadır. İşlemler arasında şunlar bulunabilir:
 ·   Özofageal motilite testi
 ·   Özofagus manometrisi
 ·   24 saatlik pH monitörizasyonu
 ·   Anorektal manometri (rektum ve anüs kaslarının işlevlerinin ölçümü)
 ·   Pelvik taban rehabilitasyonu: biofeedback” tedavisi
 ·  Diğer motilite bozukluklarının değerlendirilmesi

Motilite Laboratuvarı, hastalarımıza sindirim sistemi motilitesi ile ilgili kompleks durumların anlaşılması ve etkili tedavi planlarının oluşturulması için önemli bir kaynaktır. Uzman ekibimiz, hastalarımızın sağlığını iyileştirmek için en son teknolojiyi ve en güncel yaklaşımları kullanarak, tanı ve tedavi süreçlerinde kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

02 Şubat 2024