PSİKİYATRİ

Klinik Hakkında

Psikiyatri Kliniği

             Psikiyatri; zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukların tanısı, tedavisi ve önlenmesine odaklanan tıp dalıdır.

             Psikiyatr (daha yaygın kullanımıyla psikiyatrist); Ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış tıp doktorudur. Psikiyatrlar, psikolojik sorunların hem zihinsel hem de
fiziksel yönlerini değerlendirme ve bunların tedavisi konusunda yetkindirler. Psikiyatri hekimleri, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve psikiyatri hemşirelerinden oluşan
bir ekip içinde çalışırlar. Ankara Etlik Şehir Hastanesi içindeki kliniğimizde de hizmetler bu ekip anlayışı içerisinde yürütülür.

          * Hastanemize acil psikiyatrik durumla başvuran hastaların muayenesi ve tedavi düzenlenmesi için hastanemiz Erişkin Acil Servisi’nde 24 saat psikiyatri doktoru bulunmaktadır.

             Tüm yukarıda sayılanların yanı sıra kliniğimiz bir eğitim kliniğidir. Uzmanlık sınavında başarılı olup psikiyatri uzmanlık eğitimi almayı hak eden hekimler başta olmak üzere, psikolog ve hemşirelere eğitim ve staj için ev sahipliği yapmaktadır.

             Ayrıca kliniğimiz bir eğitim & araştırma hastanesi niteliğinde olan Etlik Şehir Hastanesi’ne bağlı olduğundan birçok araştırma da gönüllülük esası ile yürütülmeye devam etmektedir.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Psikiyatri branşının ilgilendiği bazı alanlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

-Şizofreni

-Duygudurum Bozuklukları (Bipolar Bozukluk, Majör Depresyon)

-Anksiyete Bozuklukları (Kaygı Bozukluğu)

            -Panik bozukluğu

            -Fobiler

            -Yaygın anksiyete bozukluğu           

-Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu

-Dissosiyatif Bozukluklar

-Somatoform Bozukluklar (Bedensel belirtilerle ilişkili bozukluklar)

-Kişilik Bozuklukları

-Cinsel İşlev Bozuklukları

-Yeme Bozuklukları

-Uyku Bozuklukları

-Demans (Bunama)

-Alkol ve/veya Madde Kullanım Bozuklukları

-Tıbbi Durumla ilişkili Ruhsal Bozukluklar

              Hekiminiz, hastanın ihtiyacına bağlı olarak, psikoterapi, farmakoterapi (ilaç tedavisi), EKT (elektrokonvülsif terapi) gibi diğer fiziksel tedaviler, psikososyal
müdahaleler gibi çeşitli tedavi yöntemlerini kullanır.


Klinik hangi hastalıklara bakar:

               Genel olarak psikoterapi hastaların davranışlarını veya düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olan, hastaların geçmiş ilişkilerinin ve deneyimlerinin
mevcut davranışlar üzerindeki etkisini keşfetmelerine yardımcı olan ve diğer sorunları belirli yollarla çözmeye yardımcı olmak için kullanılır. Hastanın psikoterapiye ihtiyacı olup olmadığı, bu tedavinin ne şekilde yürütüleceği ve ne kadar süreceği psikiyatr liderliğindeki ekip tarafından kararlaştırılır ve hastayla (danışanla) ortak bir kararla uygulanır. 

              İlaç tedavisine gelince, aslında psikiyatride kullanılan ilaçlar da tıpkı yüksek tansiyon veya şeker hastalığını tedavi etmek için kullanıldığı şekilde kullanılır. Kapsamlı değerlendirmeleri tamamladıktan sonra psikiyatristler ruhsal bozuklukların tedavisine yardımcı olacak ilaçlar yazabilirler. Psikiyatri ilaçları beyindeki kimyasal iletişimi değiştirerek/düzenleyerek ruhsal bozuklukların bazı belirtilerini azaltabilir. Uzun süreli ilaç tedavisi gören hastaların, ilacın etkinliğini ve olası yan etkilerini izlemek için periyodik
olarak hekimleri ile görüşmeleri gerekecektir. Psikiyatride kullanılan ilaçlar en az diğer tıp dallarında kullanılanlar kadar güvenli ve etkili ilaçlardır.

Özellikli İşlemler:

             Kliniğimiz bünyesinde, yataklı tedavi ihtiyacı olan hastalar için yataklı tedavi üniteleri, ayaktan başvuran hastalar ve danışanlar için randevulu çalışan psikiyatri poliklinikleri, ‘Cinsel İşlev Bozuklukları’,’ Aile Terapisi’ ve ‘Davranışsal Bağımlılıklar’ alanlarında özelleşmiş ve randevulu çalışan özellikli ayaktan tedavi birimleri, 18-24 yaş arası hastalar
için özelleşmiş olan ve randevulu çalışan ‘Genç Erişkin Polikliniği’ bulunmaktadır.

Bölüme Bağlı Üniteler:

             EKT (Elektro-konvülsif-terapi) Ünitesi: Yatan hastalar için uygulanan bir tedavi yöntemli olan EKT uygun olgularda anestezi ekibiyle
birlikte uygulanır (henüz yapım aşamasındadır).

              Genç Erişkin ve Psikoterapi Ünitesi: 18-24 yaş grubu kişilere (MHRS ile randevu alarak) ve diğer polikliniklerden psikoterapi için yönlendirilen hastalara bakılan bölümdür. Psikoterapi uygulamaları bireylerin ihtiyacı ve ünitenin çalışma programı çerçevesinde yapılır. Ünitede yapılan psikoterapiler ünite sorumlusu öğretim üyesi tarafından denetlenir (süpervizyon). Bu ünitede hekim ve psikologlar bir ekip çalışması içinde çalışırlar.

             Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavi Ünitesi: Diğer polikliniklerden yönlendirilen uygun vakalar için cinsel işlev bozukluklarıyla ilgili güncel psikoterapi uygulamalarının yapıldığı klinik birimdir. Bu ünitede hekim ve psikologlar bir ekip çalışması içinde çalışırlar.

             Aile Terapisi Birimi: Diğer polikliniklerden yönlendirilen uygun vakalar için aile ilişkileriyle ilgili problemlere yönelik güncel psikoterapi uygulamalarının yapıldığı klinik birimdir. Bu ünitede hekim ve psikologlar bir ekip çalışması içinde çalışırlar.

             Davranışsal bağımlılıklar (kumar bağımlılığı): Diğer polikliniklerden yönlendirilen uygun vakalar için kumar oynama ile ilgili problemlere yönelik güncel psikoterapi uygulamalarının yapıldığı klinik birimdir. Bu ünitede hekim ve psikologlar bir ekip çalışması içinde çalışırlar.

Nasıl Muayene Olurum?

              Bireyler genel muayene ve genç erişkin poliklinikleri için MHRS sisteminden randevu alarak muayene olabilirler. Psikoterapi, cinsel işlev bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar (kumar bağımlılığı) ve aile terapisi polikliniklerine diğer polikliniklerdeki muayeneleri sonrası yönlendirildiklerinde giriş yaparlar.

              Genel poliklinik muayeneleri ve özellikli birimler Etlik Şehir Hastanesi Kampüsü içinde yer alan psikiyatri kliniği binasında yer almaktadır. Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği, T5 ve T6 kulelerinde de birer MHRS’li (randevulu çalışan) psikiyatri polikliniği bulunmaktadır.

 

05 Şubat 2024