GÖZ HASTALIKLARI

Klinik Hakkında

GÖZ Kliniği

Göz Hastalıkları Kliniğimiz, akademik ve tecrübeli kadromuzla gözün tüm bölümlerini  ilgilendiren sık veya nadir görülebilen her türlü göz hastalığının ileri düzeyde teşhis ve tedavisine imkan sunmaktadır.

 Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:
Erişkin ve çocuk hastalarda çok geniş kapsamda göz hastalıklarının tanısı konmakta ve tedavi yapılmaktadır..Bunların arasında ; Görme bozuklukları ,katarakt tanı ve tedavisi , Retina , Glokom , Şaşılık , Kornea  , Okuloplasti , Norooftalmoloji , Yeni doğanlarda göz bozuklukları (ROP) , Elektorizyoloji , Uvea , Az görenler  gibi bölümleri ilgilendiren bir çok teşhis ve tanı sayılabilir.

 Klinik hangi hastalıklara bakar:
özellikli bölümlerde detaylıca bahsedilmiştir.

Özellikli İşlemler:
Kornea nakli (Keratoplasti),kornea nakli ve retina hastalıkları kombine cerrahisi (Keratoplasti+PPV), gözlükten kurtulmak için lazer işlemleri (excimer lazer), sert gaz geçirgen lens, skleral lens uygulamaları , göz içi kanamalar,göz içi  lens kaymasına bağlı düzeltme cerrahileri, yeni teknoloji akıllı lensler,retina dekolmanı, makula deliği, göz içi yabancı cisim çıkarılması, göz travma tamiri, horizontal-vertikal kayma düzeltme ameliyatları, konjenital katarakt cerrahisi, göz tansiyonu düşürücü cerrahiler (trabekulektomi, XEN İmplantı, Ahmed Glokom Valv İmplantı), göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı), çocuklarda göz yaşı kanalı entübasyonu (probing), riskli bebeklere ROP tarama muayenesi, orbita yabancı cisim ve  tümör cerrahisi (orbitotomi)

 

Bölüme Bağlı Üniteler:

Retina Birimi
Gözün görme merkezini (fovea) içeren, gözün ışığı algılayan tabakasına retina denir.
Retina hastaları; gözde sinek uçuşması, ışık çakmaları, ani veya tedrici görme kaybı, cisimleri yamuk görme (metamorfosi) gibi şikayetler ile birimimize başvurmaktadır.
Birimimizde, diyabetik retinopati, makula dejenerasyonu (sarı nokta), retinanın vasküler hastalıkları (retinal ven-arter tıkanıklıkları,vb ), vitre içi kanamalar, göz içi lensin kireçlenmesi (ikincil katarakt) ve kayması (İol dislokasyonu), retina dekolmanı, maküla deliği, epiretinal membran, göz travmaları, genetik geçişli retinal hastalıklar başta olmak üzere retina hastalıkları’nın tanı, takip, ve tedavisi yapılmaktadır. Gerektiğinde laser fotokoagülasyon intravitreal enjeksiyon ve ilgili retina cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma (Haftaiçi her gün)

 Çocuk (Pediatrik) Oftalmoloji ve Şaşılık Birimi

Şaşılık, normalde birbirine paralel ve uyumlu olarak çalışan iki gözün, gözler arasındaki bu paralelliğin bozulmasıyla, yukarıya, aşağıya, içe veya dışa bakması durumudur. Gözde kayma, bulanık görme, sulanma, ağrı, baş ağrısı, çift görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması gibi belirtiler görülmektedir. Başlıca şaşılık nedenleri arasında karşılanmamış gözlük ihtiyacı, doğumsal göz anomalileri, konjenital katarakt, genetik geçiş, nörolojik sebepler (beyin tümörü vb) ve travma sayılabilir. Çocukluk döneminde tanısı atlandığı takdirde, göz tembelliği (ambliyopi) ile sonuçlanması nedeniyle erken teşhis ve tedavi son derece önemlidir.

Birimimizde, çocuk ve erişkin hastalarda detaylı şaşılık muayenesi (refraksiyon, göz hareketleri, kayma, diplopi) yapılırken, gerektiğinde diğer birim ve branşların (göz nörooftalmoloji birimi, nöroloji vb) görüşünü içeren multidisipliner yaklaşım ile doğru ve başarılı tedavi ilkesi benimsenmiştir.

Birimimizde hastalarımızın ileri tetkik, tedavileri (kapama tedavisi, monofokal, bifokal ve prizma ilaveli gözlük) ve her türlü şaşılık cerrahisi (içe dışa kayma düzeltme ameliyatları, vertikal kayma düzeltme ameliyatları, ardıl (rezidü şaşılık) ameliyatlar konsekütif (ters dönmüş şaşılık) ameliyatları) yapılmaktadır.Ayrıca birimimizde, konjenital katarakt cerrahisi yapılıp görsel rehabilitasyon ve takibi titizlikle yürütülmektedir.

Şaşılık Birimi Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma (Haftaiçi her gün).

Glokom Birimi

Glokom, göz içi basıncının genellikle yüksek olduğu, kimi zaman normal göz içi basıncına rağmen oluşabilen, görme sinirinde ve görme alanında ilerleyici hasar ile karakterize, sinsi ve kronik bir hastalıktır.

Glokom geri dönüşümsüz görme kaybına neden olduğu için, erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Bu sebeple dikkatli bir göz muayenesinin yapılması ve risk faktörleri varlığında (ailede glokom öyküsü vb) ileri tetkiklerin istenmesi (RNFL, Görme alanı) önemlidir.

Birimimizde tanı almış hastalara, hastalığın durumuna göre medikal (damla tedavisi), lazer (İridotomi, SLT), ya da gerektiğinde girişimsel tedavi yöntemleri (trabekulektomi, Xen İmplantı, Ahmed Glokom Valv İmplantı) başarıyla uygulanmaktadır.

Çalışma günleri: Pazartesi,Salı , Çarşamba, Perşembe ,Cuma   (Haftaiçi her gün)

Üvea Birimi

Göz küresini saran orta tabaka olan üvea dokusu, iris, koroid ve siliyer cisim gibi önemli yapılardan oluşmaktadır. Damardan oldukça zengin olan bu dokunun iltihabına ‘’üveit’’ denir. Gözün ön yüzeyinde kızarıklık, sulanma, ağrı, ışığa karşı hassasiyet, uçuşma ve bulanık görme üveitin başlıca belirtileri arasındadır.  Üveit; idiyopatik, enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan sebeplerle oluşabilmektedir. Üveit tedavisinde, altta yatan nedene bağlı olarak kullanılmak üzere, antimikrobiyal ilaçlar, kortikosteroidler, immunsupresanlar ve biyolojik ajanlar yer almaktadır.

 Üvea birimimizde, üveitin tanı, takip ve ileri tedavisi yapılmaktadır. Hastalığın seyrinde oluşabilecek komplikasyonlara (katarakt, glokom, epiretinal membran, retina yırtık ve dekolmanı vb) gerektiğinde cerrahi müdahale uygulanarak, hastalığın kontrolü ve mümkün olan en iyi görsel iyileşme amaçlanmaktadır.

Çalışma günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma

 Okuloplasti ve Orbita Cerrahisi Birimi
Okuloplasti ve Orbita Cerrahisi Birimi, göz kapakları, gözyaşı yolları ve göz çukuru, gözü çevreleyen kemik ve yumuşak dokular hastalıklarının tanı, tedavi (medikal ve cerrahi) ve protez göz uygulaması ile ilgilenen göz alt birimidir.
Birimimizde şalazyon, kapak içe ve dışa dönme (entropiyon, ekstropiyon), kapak düşüklüğü (pitozis), kirpik dönmesi, tarsorafi, göz kapağı sarkması (dermatoşalazis), göz kapağı retraksiyonu (tiroid göz hastalığı), göz yaşı kanalı tıkanıklıkları cerrahi tedavisi (DSR ameliyatı), göz yaşı kanalı entübasyonu (probing), göz kapağından kitle alınması ve rekonstrüksiyonu, orbital dekompresyon, orbita travmaları tamiri, orbita yabancı cisim ve  tümör cerrahisi (orbitotomi) gibi geniş yelpazede cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

Okuloplasti ve Orbita Birimi Çalışma Günleri: Salı, Çarşamba, Cuma.

Kornea Birimi

Kornea, gözün ön yüzeyinde, iris ve gözbebeğinin önünde bulunan saydam bir tabakadır. Gözü dış etmenlerden korumasının yanısıra, kırıcılığı en yüksek olan tabaka olarak normal görüntünün oluşmasına katkısı büyüktür. Kornea hastalıkları gözde aşırı hassasiyet, bulanık görme, yoğun ağrı ve batma, kanlanma, göz kapağı şişliği ve yaşarma gibi belirtilerle karşımıza çıkar.
Birimimizde bu belirtilere sebep olan, kuru göz, korneanın enfeksiyonları, enflamatuvar hastalıkları, pterjium, kornea distrofileri, kornea ektazileri (keratokonus vb), travmalar (penetran yaralanmalar) ve çeşitli oküler yüzey hastalıklarının tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır.
Gerekli olgularda, otogreftli pterjium ameliyatı, kornea çapraz bağlama tedavisi (korneal cross-link operasyonu), limbal kök hücre nakli, penetran göz yaralanmaları tamiri, amniyon zar ile oküler yüzey rekonstriksiyonu, kornea nakli (tam kat kornea nakli (PKP), lamellar kornea nakli (DALK, DMEK) gibi özellikli cerrahiler uygulanmaktadır.

Kornea Çalışma Günleri:  Pazartesi ,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma (Haftaiçi her gün)

Kontakt Lens Birimi
Birirmimizde, kırma Kusurları (miyopi, hipermetropi, astigmatizma) ve kornea distrofileri (keratokonus) gibi hastalıkların kontakt lens ile tedavisi yapılmaktadır.
Kontakt lens uygulamaları arasında; Yumuşak, Hybrid Lens, Sert Gaz Geçirgen Lens, Skleral Lens uygulamaları bulunmaktadır.

Katarakt ve Refraktif Cerrahisi Birimi
Katarakt, saydam görmemizi sağlayan lensin görmeyi engelleyecek şekilde opaklaşması ya da sislenmesidir. Görmede yavaş yavaş azalma, ışığa hassasiyet, kamaşma, okuma zorluğu, çift görme kataraktın belirtileri arasındadır.
Birimimizde katarak cerrahisi ile tek odaklı (monofokal , mercekler ile uzak görüş sağlanırken, EDOF mercekler ile hastaların orta ve uzak (bilgisayar mesafesi) mesafe görüşü; trifokal mercekler (üç odaklı) ile yakın, orta ve uzak mesafe görüşü sağlanmaktadır. Ayrıca bu merceklere astigmatizma (bulanık görme) varlığında torik komponent eklenebilmektedir.
Refraktif Cerrahi ile miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları lazer ile düzeltilebilmektedir. Kliniğimizde PRK, Non touch lazer femtoLASIK ve SMILE işlemleri yapılmakta olup, hastanın refraktif bozukluğu, kornea parametrelerine göre işlem tipi belirlenmektedir.

Katarakt ve Refraktif Cerrahisi Birimi Çalışma Günleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma (Haftaiçi her gün).

Nörooftalmoloji Birimi
Görme işlevi; göz ile beyin arasında iş birliği gerektiren karmaşık bir süreçtir. Nörooftalmoloji; göz siniri ve beyindeki görsel sistemi etkileyen hastalıkları, sinir sisteminin ortak patolojilerini inceleyen bilim dalıdır. Hastalarımız, hastalığın tipine göre ani,tedrici veya geçici görme kayıpları, renk görme bozuklukları, göz bebeklerinin (pupilla) büyüklük farklılıkları, migren ve benzeri göz ağrıları, çift görme, inme sonrası yakınmalar, yüz felçleri ve yüzde kasılmalar gibi şikayetlerle kliniğimize başvurmaktadır.
Birimimizde, Multiple skleroza (MS) bağlı optik nevrit (görme siniri iltihabı), optik nöropatiler (iskemik optik nöropati, kaltımsal, metabolik vb), pupilla anomalileri, blefarospazm (gözkapağı spazmı), diplopi, paralitik şaşıılıklar, tiroid orbitopati gibi hastalıkların tanı, tetkik (RNFL, MR, BT vb ) ve tedavisi yapılmaktadır.
Birimimiz, son derece karmaşık olan bu hastalık grubunun doğru teşhis edilmesi ve başarılı tedavisi için, Nöroloji bölümü ve Şaşılık birimimizle birlikte multidisipliner, ilkeli bir çalışma sürdürmektedir.

Nörooftalmoloji Birimi Çalışma Günleri: Salı, Çarşamba, Perşembe

Oküler  Elektrofizyoloji

Oküler elektrofizyoloji, gözün elektriksel aktivitesini ölçen ve analiz eden bir bilim dalıdır. Bu yöntem, göz hastalıklarının teşhisinde ve göz fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Gözün retina tabakasında bulunan hücrelerin ve bu hücrelerden kaynaklanan elektriksel aktivitelerin beyindeki görme merkezine kadar iletimini sağlayan görme yollarının fonksiyonlarını objektif olarak değerlendirmeyi sağlamaktadır. Bu sayede görme fonksiyonlarının nasıl çalıştığına dair bilgi sağlamaktadır.

Tam alan ektroretinografi (full-field ERG), multifokal ERG, patern ERG, patern VEP,  flash VEP, sweep VEP ve elektrookülografi (EOG) gibi teknikler oküler elektrofizyolojinin temel araçları arasındadır. Bu yöntemler, göz hastalıklarının tanısında ve tedavi takibinde önemli bir rol oynar.

Oküler elektrofizyolojinin klinik kullanım alanları:

1. *Göz Hastalıklarının Tanısı ve İzlenmesi:* Oküler elektrofizyoloji, göz hastalıklarının tanısında ve tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılır. Özellikle retina ve optik sinir hastalıklarının erken tanısında faydalıdır.

2. *Retina Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi:* Retina fonksiyonlarını değerlendirmek için elektrofizyolojik testler, retinanın sağlığını ve işlevselliğini değerlendirmeye yardımcı olur. Retinanın işlevini değerlendirmek, görsel sorunların nedenini belirlemeye yardımcı olur.

3. *Çeşitli Sistemik ve Göz İlaçlarının Etkilerinin İzlenmesi:* Göz ilaçlarının etkinliğini ve yan etkilerini belirlemek için elektrofizyolojik testler kullanılabilir. Bu, klinik araştırmalarda ve ilaç geliştirme süreçlerinde ve ilaçların göze ve görme yollarına toksisitelerinin tanısında önemlidir.

4. *Genetik Hastalıkların Değerlendirilmesi:* Retina ve gözle ilgili genetik hastalıkların belirlenmesi ve izlenmesinde elektrofizyoloji önemli bir rol oynar. Bazı genetik hastalıklar, elektrofizyolojik testlerle belirlenebilir ve izlenebilir.

5. *Göz Ameliyatlarının Sonuçlarının Değerlendirilmesi:* Göz ameliyatlarının sonuçlarını değerlendirmek ve cerrahi müdahalelerin etkinliğini belirlemek için elektrofizyolojik testler kullanılabilir.

6. *Optik sinir ve görme yollarının sinir iletiminin değerlendirilmesi*:Gözlerin bir desen veya ışıkla uyarılması sonucunda oluşan elektriksel impulslar VEP testi ile değerlendirilebilir. Bu sayede merkezi görmeyi sağlayan retina bölgesi olan makuladan beyindeki görme merkezine kadar olan görsel sistemin işlevselliğini değerlendirmek, görme bozukluklarını teşhis etmek ve sinir sistemiyle ilgili durumları belirlemek için kullanılır.

Bu faydaların yanı sıra, oküler elektrofizyoloji tetkikleri, verbal dönem öncesi çocuklarda görme keskinliği tahmininde bulunmak, göz hastalıklarının temel mekanizmalarını anlamak, yeni tedavi yöntemleri geliştirmek ve klinik araştırmalara katkıda bulunmak için de önemli bir araçlardır.

ROP Birimi
Prematüre retinopatisi ya da İngilizce isminin kısaltılmış hali ile ROP erken doğan bebeklerde görülen ve körlüğe neden olabilen bir hastalıktır Buna karşın bu hastalığa bağlı gelişebilecek körlükler uygun tarama ve tedavi ile büyük oranlarda önlenebilmektedir.
Zamanında doğan bebekler retina tabakasındaki damarları tam gelişmiş olarak doğarlar. Ancak erken doğum durumunda, bu bebeklerin boy ve kilolarına benzer olarak gözün retina damarları da eksiktir. Doğum sonrasında bu damarlar çoğunlukla normal gelişmeye devam etmesine rağmen, bazen gelişim sekteye uğrayıp anormal şekilde devam ederek ROP hastalığının oluşmasına neden olur. Hastalık genellikle 34 hafta ve 1700 gram altında doğan bebeklerde daha sık görülse de genel durumu kötü olan daha büyük bebeklerde de görülebilir.

ROP hastalığı, risk grubundaki bebeklere bu konuda özelleşmiş göz hekimleri tarafından yapılan göz muayeneleri ile tespit edilmektedir. Bu muayeneler “tarama muayeneleri” olarak adlandırılmaktır. Bu muayeneler genellikle birkaç dakika sürmesine rağmen muayene öncesinde retina tabakasının daha detaylı muayene edilebilmesi için göz bebekleri damla ile büyütülmektedir. Bu nedenle muayene öncesi en az 30 dakikalık bir bekleme süresi mevcuttur. Göz bebekleri büyüdükten sonra, muayene sırasındaki ağrıyı azaltmak için göze ağrıyı azaltıcı (anestezik) damla uygulanmaktadır. Sonrasında muayene sırasında göz kapaklarını açmak için özel bir alet kullanılmakta ve muayene sırasındaki bulgular daha sonraki muayeneler ile karşılaştırmak üzere kaydedilmektedir.

Tarama muayeneleri ilk olarak doğum sonrası 1. ayda yapılmaktadır. Sonrasında ise bebeğin göz damar gelişimi tamamlanana kadar size bildirilen aralıklar ile devam etmektedir. Çoğu bebekte tarama muayeneleri yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde başlayıp taburculuk sonrası poliklinik koşullarında devam etmektedir. Bu nedenle taburculuk sonrasında gereken ROP muayeneleri için size yoğun bakım ekibi tarafından randevu alınmakta ve bilgilendirme yapılmaktadır. Lütfen taburcu olurken bu randevuyu kontrol edin.

ROP hastalığı kendi içinde 5 evreye ayrılır. 1. evre en erken evre iken, 5 evre ise en ileri ve en kötü evredir. Hastalığın evresi arttıkça tedavi ihtiyacı artmaktadır. Buna karşın çoğu bebekte ROP hastalığı gelişse bile hastalık büyük oranda kendiliğinden iyileşmekte, çok az bebekte tedavi gereksinimi olmaktadır.ROP tedavisinde en çok kullanılan yöntem ise retina tabakasında damar bulunmayan alanlara yapılan lazer uygulamasıdır. Yine bazı hastalarda bozuk damar gelişimini durdurmak için göz içine ilaç tedavisi de yapılabilmektedir. Eğer hastalık 4 veya 5. evreye ulaşmış ise cerrahi gerekmektedir.

Erken doğan bebeklerde tarama muayeneleri tamamlanmış olsa bile bu bebeklerde kayma ve gözlük ihtiyacı zamanında doğan bebeklere göre daha fazladır. Bu nedenle bu bebeklerin görsel gelişimlerini tamamlanıncaya kadar, belli aralıklara göz kontrolüne getirilmeleri de önem arz etmektedir.

ROP tanı ve tedavi birimimiz, hastanemiz yoğun bakım ünitesi ile dış merkezlerden gelmekte olan erken doğan bebeklerebu konuda özelleşmiş hekimler tarafından tanı ve tedavi hizmeti vermekte olan bir merkezdir. Tedavi seçeneklerinden hem lazer hem de göz içi enjeksiyonları yapılabilmektedir. Geniş cihaz alt yapısı ile prematüre bebeklerde göz anjiografisi ile retina tabakalarının daha detaylı incelenmesine fırsat veren optik koherens tomografi (OKT) gibi değerlendirmelere de imkân sunabilmektedir. Yine cerrahi gereken bebeklere pediatrik vitrektomi cerrahisi de yapılabilmektedir.


Nasıl Muayene Olurum:

Göz Hastalıkları Kliniğimiz, Genel hastane kulesinde olup; Göz Poliklinikleri (-2. Kat), Özellikli Birimler (0. Kat), Göz ameliyathanesi (1. Kat) ve Küçük cerrahi İşlemler Ünitesi (Ayaktan Giriş, 2. Kat) ve Göz Servisi (10 ve 11. Kat) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Göz Hastalıkları Poliklinik hizmetleri: Hastalarımız genel poliklinik muayeneleri için https://mhrs.gov.tr veya 182’ den randevu alabilirler.

Özellikli birimler (Seksiyonlar): Göz polikliniklerinde yapılan muayenesinde özellikli hastalık şüphesi olan hastalar, ileri tetkik ve tedavi için özellikli birimlere (seksiyonlar) yönlendirilirler. Randevu, birim sekreterliğinde verilmektedir. Birim  randevusunu iptal ettirmek veya yeni randevu günü oluşturmak isteyen hastalarımız, hafta içi  her gün 15.00-17.00  saatleri arasında  755160, 751000, 751075, 755166  numaralı dahili hatları arayarak birim sekreterliğine başvurabilirler.

Prosedürler:
Poliklinik muayenesi öncesi , MHRS randevusu olan hastaların dahili bankolardan kayıt yaptırılması gerekmektedir.Muayene öncesi
hastanın yapması gereken işlem varsa Göz ölçümü vb. belirtilmelidir. Kayıt yaptıran hastalar göz ölçüm odasına yönlendirilir. Muayene olacağı
polikliniğe başvururlar.

Adres ve Dahili Numara: Varlık Mahallesi, Halil Sezai Erkut Caddesi Genel Hastane Zemin KAT  (Bölümler) -2.Kat (Göz Polikinlikleri) Yenimahalle / ANKARA Telefon: 0312 797 00 00

 

02 Şubat 2024