ETİK KURUL BAŞVURU FORMLARI
11 Nisan 2023

GİRİŞİMSEL OLMAYAN İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALAR (İlaç içermeyen kit çalışmalar, laboratuvar test çalışmaları) BAŞVURU FORMLARI
1- Ankara Etlik Şehir Hastanesi başvuru kontrol listesi

1a- Tez harici akademik çalışmalar için dilekçe
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına.doc
3- Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından y.doc
4- Girişimsel Olmayan Klinik Araştirma Protokolu.doc
5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler.docx
6- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
7- KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB).doc
8- Biyolojik Materyal Transfer Formu.docx (İhtiyaç halinde kullanılacaktır)
9- Klinik Araştırmalar Bütçe Formu.docx
10- Mali Taahhütname.doc
11- Sigorta Taahhütnamesi.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
13-Helsinki bildirgesi
14- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği)

15- Literatür.doc

GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA (İlaç, girişim, müdahale) BAŞVURU FORMLARI
1- Ankra Etlik ŞH Başvuru Kontrol Listesi.doc
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru Dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3- Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde Etik Kurul o.doc
4- Gözlemsel Araştırma (İlaç, girişim, müdahale) Protokolü.docx
5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler.docx
6- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
7 KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB).doc
8- Biyolojik Materyal Transfer Formu.docx (İhtiyaç halinde kullanılacaktır)
9- Klinik Araştırmalar Bütçe Formu.docx
10- Mali Taahhütname.doc
11- Sigorta Taahhütnamesi.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
13-Helsinki bildirgesi
14- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
15- Literatür.doc

KLİNİK ARAŞTIRMA (İlaç, Girişim, Müdahale çalışmaları) BAŞVURU FORMLARI
1- Ankra Etlik Şehir Hast Başvuru Kontrol Listesi.docx
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3- Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Etik Kurul olmadığını belirtir dilekçe.doc
4- Klinik Araştırmalar (İlaç, girişim, müdahale) Protokolü.docx
5- Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler.docx
6- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
7 KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB).doc

8- Biyolojik Materyal Transfer Formu.docx (İhtiyaç halinde kullanılacaktır)
9- Klinik Araştırmalar Bütçe Formu.docx
10- Mali Taahhütname.doc
11- Sigorta Taahhütnamesi.doc
12- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
13-Helsinki bildirgesi
14- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
15- Literatür.doc


 
RETROSPEKTİF ARAŞTIRMALAR BAŞVURU FORMLARI
1- Ankra Etlik Şehir Hastanesi Başvuru Kontrol Lİstesi.doc
1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar için Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez amaçlı çalışmalar için etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3- Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde Etik Kurul olmadığını belirtir dilekçe.doc
4- Retrospektif Araştrma Protokolu.doc
5- Olgu Takip - Rapor Formu.doc
6- İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
7-Helsinki bildirgesi
8- Özgeçmiş (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docxTIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMLARI

1a- Tez Harici Akademik Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
1b- Tez Amaçlı Çalışmalar İçin Etik Kurul'a Başvuru dilekçesi.doc
2- Başka Bir Etik Kurula Başvurulmadığına Dair Dilekçe.doc
3- Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dışından yapılacak başvurular için Çalışmanın yapılacağı yerde Etik Kurul olmadığını bel.doc
Biyolojik Materyal Transfer Formu.docx (İhtiyaç halinde kullanılacaktır)
Helsinki bildirgesi
IN-VITRO Tıbbi Tanı Cihazları İle Yapılan Performans Değerlendirme Çalışmaları Başvuru Formu ( TCOKKA-FR-13 2019).docx
İyi Klinik Uygulamalar (İKU) Taahhütnamesi.doc
Literatür.doc
Mali Taahhütname.doc
Olgu Takip - Rapor Formu.doc
Özgeçmiş Formu (TİTCK tarafından oluşturulan Etik Kurul Özgeçmiş Formu Örneği).docx
Sigorta Taahhütnamesi.doc
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Bütçe Formu (TCOKKA-FR-14).docx
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Çalışmaları Başvuru Formu (TCOKKA-FR-01 2022).docx
Tıbbi Cihazlar ile ilgili Gözlemsel Araştırma Protokolü.doc
Uzmanlık Tezleri veya Akademik amaçlı yapılacak Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Protokolü.doc