Etik Kurul

ETİK KURUL ÜYELERİ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi
1 No’lu Klinik Araştırma Etik Kurul Üyeleri

Etik Kurulun Çalışma Esasları

Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

 

Unvanı/Adı/Soyadı

Uzmanlık Alanı

Kurumu

Prof. Dr. Hüseyin Levent KESKİN (Kurul Başkanı)

Kadın Hast. ve Doğum

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Güleser SAYLAM (Kurul Başkan Yardımcısı)

KBB Hastalıkları

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Sibel ÖRSEL

Psikiyatri

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Ece ÜNLÜ AKYÜZ

Fizik Tedavi-Rehabilitasyon

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Prof. Dr. Ebru GÖK OĞUZ

Nefroloji

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Emin GEMCİOĞLU

Dahiliye

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Rasime Pelin KAVAK (Bildirimden Sorumlu Üye)

Radyoloji

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Sumru KAVURT

Neonatoloji

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Ahmet Burak ERDEM

Acil Tıp Kliniği

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Emine ARIK

Anestezi ve Reanimasyon

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Dr. Öğ.Ü.Burcu KÜÇÜK BİÇER

Halk Sağlığı

Gazi Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Uz. Dr. Hürriyet Ekmel OLCAY

Farmakoloji

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Y. Müh. Burcu DEMİR

Biyomedikal

Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Av. Çiğdem GÜNERİ AYDIN

Hukukçu

S.B. Halk Sağlığı Genel Mdr.

Serdar YILMAZ

Sağlık Mensubu Olmayan

Emekli Bürokrat

 

SEKRETERYA

Sümeyye SARITAŞ

Tıbbi Sekreter

Ankara Etlik Şehir Hastanesi


23 Ocak 2024