Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Ziyaretçi Saatleri ve Kuralları
23 Mayıs 2024

Yoğun Bakım konusunda deneyimli personelimiz hastalarımızın sağlığı için mesleklerinin gereğini yerine getirmektedirler. Yakınlarınızın sağlığına kavuşması bizim de önceliğimizdir. Yoğun Bakım tedavi süreci devam ederken; hastanızı belirli kurallar dâhilinde ziyaret edebilirsiniz. Hasta ziyareti konusunda bu kurallara uyarak; bizimle işbirliği yapmanız hastamızın sağlığı için önemlidir.

KURALLARIMIZ 

 Yoğun Bakım Servislerinde ziyaretler;sorumlu hekimin onayı ile hemşire gözetiminde gerçekleşir. Ziyaretçi girişlerinde görevli personel tarafından kimlik doğrulama yapılır.
 Erişkin Yoğun Bakım Servislerine ziyaretçi olarak bilinci açık hastanın izin verdiği kişiler alınır. Bilinci kapalı olan hastaların ziyaretine sadece birinci derece yakınları alınır. Çocuk Yoğun Bakım Servislerine ise sadece anne-baba veya çocuğun resmi vasisi olduğunu resmi kimlik belgesi ile ispat edebilen kişiler alınır.
 Hekim hastanızın sağlık durumuna göre ziyaret kısıtlaması getirebilir.
 Hastanızı, Yoğun Bakım Servisinin uygunluk durumuna göre, servis sorumlusu tarafından belirlenen süre ile sınırlı olarak, her gün 13.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
 Acil durumlarda, Yoğun Bakım Servisindeki ziyaretinizi daha erken bitirmeniz istenebilir.
 Çok özel durumlarda, hekimin onayı ile 3-10 yaş arası çocukların, birinci derece yakınlarını (anne, baba, kardeş) Yoğun Bakım Servislerinde ziyaret etmelerine izin verilebilir.
 Hastanızı ziyaret ettiğiniz süre içinde, hastanıza yakın temasta bulunmayınız(sarılmayınız, öpmeyiniz). Hasta yatağına oturmayınız, hastanızı cep telefonu ile görüştürmeyiniz. Hastanızın ve/veya yoğun bakım alanlarının mahremiyeti için lütfen görüntü (Fotoğraf, video kaydı vb.) almayınız. Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız edici davranışlardan kaçınınız.
 Hastanızı ziyaret ederken dışarıdan yiyecek veya içecek getirmeyiniz. Yoğun Bakım personelinden habersiz hastanıza hiçbir gıda maddesi vermeyiniz.
 Hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi, belirli bir düzen içinde, yoğun bakım hasta bilgilendirme odalarında, hastanın hekimi tarafından, 13.00-14.00 saatleri arasında verilir. Hastanızın hekimi dışında hiçbir personelden bilgi istemeyiniz. Hastanın birinci derece yakınları ile velisi ve vasisi dışındaki kişilere bilgilendirme yapılmaz. Hekim ihtiyaç halinde ziyaret saati dışında da bilgilendirme yapabilir.  Telefonda arayan kişinin kimlik bilgisi doğrulanamayacağından telefonda hastaya ait bilgi verilmez. İhtiyaç halinde yatış sırasında bildirilen telefon aranarak sağlık çalışanı tarafından bilgi verilir.
 Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastanemiz ziyaretçi kısıtlaması yapabilir.
 Yoğun Bakım Servisine girişte mutlaka el hijyeni sağlayınız. Yoğun Bakım Servisi giriş alanlarında mutlaka ellerinizi yıkayınız veya alkol bazlı el antiseptiği kullanınız.
 İzolasyon uygulanan hasta ziyaretlerinde size verilen koruyucu ekipmanları (önlük, maske, eldiven, bone vb.) personelin talimatlarına göre kullanınız.
 Yoğun bakıma girişlerde el hijyenini olumsuz etkilediği ve enfeksiyonları önlediğine dair somut bir kanıt olmadığı için galoş kullanılmamaktadır.
 Hastane personelinin, diğer hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olmanın, hasta ve çalışan hakları gereği sorumluluklarınız olduğu unutulmamalıdır.
 Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu kurallar konusunda bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.
 Bu kurallar T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019/09 sayılı genelgesine uygun olarak belirlenmiştir.


GEÇMİŞ  OLSUN  DİLEKLERİMİZLE…