Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaretçi Saatleri ve Kuralları
11 Mart 2024

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ GİRİŞ- ÇIKIŞ ve ZİYARETÇİ KURALLARI

 

Ünite Çalışanları İçin;

 • Ünite girişinde el hijyeni sağlanmalı,
 • Üniteye özgü üniformalar kullanılmalı,
 • Formasız sivil kıyafet ile girişlerde;
  • İzolasyon uygulaması olan hasta ve çevresine yaklaşımda;
  • El hijyeni sağlanmalı
  • Koruyucu önlük kullanılmalı ve ilgili hasta bakımı sonrası çıkarılmalı
  • Aynı önlük ile diğer hasta ve hasta çevrelerine geçiş yapılmamalı

YBÜ’lerde Ziyaretçi Kabulünde Temel Kriterler

 • Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine sadece anne-baba veya bebeğin resmi vasisi olduğunu resmi kimlik belgesi ile ispat edebilen hasta yakınları alınır. Ziyaretçiler görevli personel tarafından kimlik kontrolü yapılarak Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine alınır. Bunun dışında nine/dede/dayı/amca/teyze vb. akrabalar alınmaz.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine giren herkes(sağlık çalışanı, hasta yakını,ziyaretçi vb.) girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine, ünite çalışanları dışında giriş yapacak olan herkes(konsültan hekimler dahil) önlük/box gömleği giymeli ve cerrahi maske takmalıdır.
 • Yenidoğan YBÜ ziyaret saati 13:00-14:00 saatleri arasındadır. Yoğun bakımdaki hastaların durumuna bağlı olarak ziyaret saati ve süresi yetkili hekimce ertelenebilir, iptal edilebilir ya da süresi kısaltılabilir.
 • Ziyaret süresi YBÜ sorumlu hekim/hemşiresi tarafından ünitenin uygunluk durumuna göre belirlenir, hasta ziyareti 15 dakikayı geçmemelidir.
 • Ünite içindeki toplam ziyaretçi sayısına, hastanın tıbbi durumu ve ünitenin uygunluğuna göre YBÜ sorumlu hekim/hemşiresi tarafından karar verilir.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar ve ameliyathane içerisinde olan KDC YBÜ  hastaları için ziyaret izni verilmez. Bu ünitelerde yatan hastalara istisnai durumlarda hekim izniyle ziyaret izni verilebilir.
 • Ameliyathane içerisinde olan KDC YBÜ  hastaları için ziyaret izni verilen istisnai durumlarda ziyaretçi girişleri ameliyathane giriş kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
 • Ziyaretçi olarak kabul edilecek kişiler, yoğun bakım personeli tarafından ziyaret esnasında uyulması gereken kurallar, el hijyeni ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı hakkında bilgilendirilmeli ve refakat edilmelidir.
 • Çok özel durumlarda, hekimin onayı ile 0-12 yaş arası çocukların, birinci derece yakınlarını (anne, baba, kardeş) Yoğun Bakım Servislerinde ziyaret etmelerine izin verilebilir.
 • Telefonda arayan kişinin kimlik bilgisi doğrulanamayacağından telefonda hastaya ait bilgi verilmez. İhtiyaç halinde yatış sırasında bildirilen telefon aranarak sağlık çalışanı tarafından bilgi verilir.
 • Toplumda ya da hastanede salgın durumunda ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Bulaşıcı hastalığı ya da şüphesi olanlar ve/veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler ile ateş, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, burun akıntısı semptomları olanlar ziyaretçi olarak kabul edilmez. Ancak ziyaretin kritik olması durumunda kişisel koruyucu ekipman kullanılarak ziyarete izin verilebilir.  

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Uyulması Gereken Kurallar

 • İzolasyondaki hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.
 • Ziyaretçiler kendi hastası dışında başka hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.
 • Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirilmesi yasaktır.
 • Hasta ziyareti esnasında, hastayla yakın temasta bulunulmaz (sarılma, öpme vb.)
 • Hastanın ve/veya yoğun bakım alanlarının mahremiyeti için görüntü (Fotoğraf, video kaydı vb.) alınmaz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşulmaz, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız edici davranışlardan kaçınılır.
 • Telefonda arayan kişinin kimlik bilgisi doğrulanamayacağından telefonda hastaya ait bilgi verilmez. İhtiyaç halinde yatış sırasında bildirilen telefon aranarak sağlık çalışanı tarafından bilgi verilir.
 • Yoğun bakım çıkışlarında hasta yakınları ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.

Yoğun Bakım Ünitelerine Refakatçi Kabulü

 • Yoğun bakım ünitesi düzeyine bakılmaksızın tüm erişkin yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmez.
 • Yoğun bakım ünitesi düzeyine bakılmaksızın tüm yenidoğan yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabul edilmez.
 • Aile merkezli bakım ilkesi çerçevesinde çocuk yoğun bakım ünitelerine refakatçi kabulüne sorumlu hekim/hemşiresi tarafından karar verilir.
 • Refakatçi kabulüne izin verilen durumlarda refakatçilerin ünite içerisine dışarıdan herhangi bir eşya/malzeme getirmesine izin verilmez.
 • Ünite içerisine refakatçi kabul edilmesi durumunda refakatçilerin kendi hastasının dışındaki hasta alanlarına geçmesine izin verilmez.