İdari Birimler

Evrak Kayıt

Koordinatör Başhekimlik Evrak Birimi
Koordinatör Başhekimliğe gelen ve giden evrakların zimmet karşılığı teslim alınması ve teslim edilmesi işlemlerini, yürütmek. Evrakların zamanında ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak.

 

Gelen Evrak Birimi

1. Kurumlardan gelen (elden getirilen dilekçeler dâhil) evrakları teslim alınması,
2. Posta yoluyla gelen tüm yazışmaları zimmet karşılığı teslim almak. Teslim alınan evrakları aciliyet durumlarına göre tasnif edilmesi,
3. Gelen tüm evraklara otomatik numaratör ile tarih sayı verilmesi,
4. Acil evrakları otomasyon sistemi üzerinden kaydederek gerekli birime zimmet karşılığı teslim edilmesi,
5. Kişiye özel gelen zarfların zimmet karşılığı verilmesi işlemlerini yapmak.

 

Giden Evrak Birimi
1. Birim içinde yazılan yazışmalara otomatik numaratör ile tarih sayı verilmesi,
2. Tarih sayı verilen evrakları sistem üzerinden otomatik olarak taranarak kurumlara göre sınıflama,
3. Aciliyet ve gizlilik arz eden yazışmalar (süreli)   iletilip evrak hiç bekletilmeden dış kurye ile zimmet karşılığı elden teslim edilmesi,
4. Evrakların günlük olarak dış kurye ile belli saatlerde zimmet karşılığı teslim edilmesi,
5. Posta ile gitmesi gereken evrakların günlük aciliyete göre posta yolu ile gönderilmesi,
6. Kurum içerisindeki evrakların zimmet karşılığı verilmesi işlemlerini yapmak.
DSC_4500.JPG

08 Aralık 2022